Mechanika i wytrzymałość materiałów

note /search

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 8638

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych Statyka - Wyznaczyć maksymalny kąt pochylenia wzniesienia, nie powodujący utraty stateczności (przewrócenia się) samochodu. Przy jakiej wartości kąta pochylenia wzniesienia nacisk na oś tylną jest maksymalny? - Podać sposób wyznaczania współrzędnych

Stale konstrukcyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

Stale stopowe - stopy żelaza, które oprócz węgla zawierają inne pierwiastki celowo  wprowadzone, niezależnie od ich ilości np. Si Mn.    Pierwiastki stopowe  -pierw. wprowadzone celowo, w założonej ilości w celu nadania stali  określonych właściwości fizycznych, chemicznych lub technologicznych. W ...

Stale konstrukcyjne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Stale stopowe - stopy żelaza, które oprócz węgla zawierają inne pierwiastki celowo  wprowadzone, niezależnie od ich ilości np. Si Mn.    Pierwiastki stopowe  -pierw. wprowadzone celowo, w założonej ilości w celu nadania stali  określonych właściwości fizycznych, chemicznych lub technologicznych. W ...

Przydatne wzory z mechaniki

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2247

AB  PRZYDATNE WZORY-WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW  STAN NAPRĘśENIA/ STAN ODKSZTAŁCENIA  Liniowo-spręŜyste związki konstytutywne (uogólnione prawo Hooke’a):  Odkształcenia...

Zadania ze zbója

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

  Zbój  zad.1. Narysować wykres naprężeń stycznych w najbardziej   niebezpiecznym (wytężonym) przekroju; (zginanie ze ścinaniem).        zad. 2. Narysować wykres naprężeń normalnych w najbardziej   wytężonym przekroju. Podać równanie osi obojętnej...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Mechanika i wytrzymałość materiałów Równania toru punktu materialnego Definicja prędkości chwilowej punktu materialnego Definicja przyśpieszenia chwilowego punktu materialnego Równania ruchu jednostajnego prostoliniowego i jego interpretacja graficzna Charakterystyka ruchu jednostajnie zmiennego...

Środki ciężkości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2548

Środki ciężkości- środkiem ciężkości bryły materialnej nazywamy graniczne położenie środka sił równoległych, które są środkiem ciężkości poszczególnych cząstek bryły przy założeniu, że każdy wymiar cząstki bryły dąży do zera. Dla takiego układu środki ciężkości wyznaczamy ze wzorów: Jeżeli analizo...

Rodzaje sił

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

Rodzaje sił. Wszystkie siły przyłożone do poszczególnych brył lub punktów materialnych układu możemy podzielić na: Siły zewnętrzne- siły będące przyłożone do poszczególnych brył układu pochodzące od brył nie wchodzących w skład rozpatrywanego układu. W umowny sposób siły te można podzielić na: siły ...

Mechanika i wytrzymałość materiałów - wykład nr 1

 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2170

1 1 Wykład nr 1  z przedmiotu „Mechanika i wytrzymałość materiałów” Wydruk elektroniczny 27. slajdów przeznaczony do celów  dydaktycznych dla studentów I roku studiów dziennych  I stopnia na Wydziale Metale NieŜelazne, na  kierunku  „Metalurgia

Analiza własności wytrzymałościowych belki

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

ANALIZA   WŁASNOŚCI    WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH    BELKI. W  trakcie badania uzyskano następujące wartości sił przy których belka uległa: - zarysowaniu : 15,0  kN zniszczeniu   : 49,5 kN  Wykresy momentów zginających i sił tnących dla poszczególnych przypadków: - zarysowanie: - zniszczenie: PORÓWNANIE OT...