Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1 Zagadnienia na egzamin - strona 2 Zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Mechanika i wytrzymałość materiałów Równania toru punktu materialnego
Definicja prędkości chwilowej punktu materialnego
Definicja przyśpieszenia chwilowego punktu materialnego
Równania ruchu jednostajnego prostoliniowego i jego interpretacja graficzna
Charakterystyka ruchu jednostajnie zmiennego - droga, prędkość
Hodograf prędkości w ruchu krzywoliniowym jednostajnym
Charakterystyka ruchu krzywoliniowego zmiennego
Ruch po okręgu - prędkość liniowa i kątowa, przyśpieszenie kątowe i normalne
Charakterystyka ruchu harmonicznego prostego: amplituda, faza, pulsacja, prędkość, okres, częstotliwość
Metody opisu ruchu ciała sztywnego
Opis ruchu postępowego ciała sztywnego
Ruch obrotowy ciała sztywnego: prędkość i przyśpieszenie liniowe i kątowe
Równanie prędkości w ruchu płaskim bryły materialnej
Przyśpieszenie w ruchu płaskim bryły materialnej
Zasady Newtona
Zasada d'Alamberta
Równania ruchu punktu swobodnego i nieswobodnego
Zasada zachowania pędu punktu materialnego
Pojęcie impulsu siły
Kręt punktu materialnego
Zasada krętu
Dynamiczne równania ruchu punktu materialnego
Metody całkowania równań ruchu: określenie siły na podstawie równania toru, wyznaczenie parametrów ruchu dla zadanej siły
Jaką prędkość należy nadać ciału aby stało się satelitą Ziemi
Drgania swobodne punktu materialnego: równania, parametry ruchu
Definicja i pojęcie pracy mechanicznej
Definicja i interpretacja elementarnej pracy mechanicznej
Praca mechaniczna w ruchu po okręgu
Praca sił sprężystości
Praca sił ciężkości
Moc w ruchu postępowym i obrotowym
Sprawność mechaniczna
Zasada pracy i energii kinetycznej
Praca w potencjalnym polu sił
Zasada zachowania energii mechanicznej
Zderzenie proste ciał: zmiana prędkości, współczynnik zderzenie
Zderzenie sprężyste i plastyczne - strata energii mechanicznej
Zderzenie ukośne ciał - zmiana prędkości po zderzeniu
Definicja i jednostki masowego momentu bezwładności
Pojęcie promienia bezwładności i masy zredukowanej
Geometryczne momenty bezwładności łuku, powierzchni i bryły
Moment bezwładności w prostokątnym układzie współrzędnych: względem płaszczyzny, osi i bieguna
Definicja momentu dewiacji
Transformacja równoległa momentów bezwładności
Transformacja równoległa momentów dewiacji


(…)

… zmienne
Narysować i omówić wykres Wohlera
Omówić różnice pomiędzy nieograniczona wytrzymałością zmęczeniową i granicą zmęczenia
Narysować i omówić wykres Smitha
Uproszczone obliczenia wytrzymałościowe na zmęczenie mechaniczne
Rodzaje i mechanizm zmęczenia cieplnego

… czysto objętościowego
Pojęcie ścinania czystego i technicznego
Prawo Hooke'a przy ścinaniu
Zasady obliczania sworzni nitów
Zasady obliczania spoin
Warunek wytrzymałości pręta na skręcania
Odkształcenie pręta przy skręcaniu
Warunek równowagi w zbiorniku cienkościennym - wzór Laplace'a
Obliczanie zbiorników kulistych
Obliczanie zbiorników walcowych
Uogólnione prawo Hooke'a
Współczynnik Poissona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz