Badanie własności reologicznych metali- próba pełzania - Wytrzymałość materiałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie własności reologicznych metali- próba pełzania - Wytrzymałość materiałów - strona 1 Badanie własności reologicznych metali- próba pełzania - Wytrzymałość materiałów - strona 2 Badanie własności reologicznych metali- próba pełzania - Wytrzymałość materiałów - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Temat:
Badanie własności reologicznych metali- Próba pełzania wstęp teoretyczny a) Cel ćwiczenia -zapoznanie się z aparaturą do badań materiału na pełzanie,
-wyznaczenie czasowej granicy pełzania stali dla  = 1 %,
-określenie czasowej wytrzymałości na pełzanie ,
b) Pełzanie Jest to zjawisko wzrostu wydłużenia z upływem czasu przy stałej temperaturze i stałym obciążeniu.
c) Granica pełzania - jest to wartość stałego obciążenia podzielonego przez początkowe pole przekroju próbki, które po upływie określonego czasu działania w danej stałej temperaturze spowoduje trwałe wydłużenie próbki o pewną określoną wartość,
- (szybkość) jest to wartość stałego obciążenia podzielonego przez początkowe pole przekroju próbki, które w określonym odstępie czasu spowoduje pełzanie o określonej szybkości średniej,
d) Wytrzymałość na pełzanie jest to wartość stałego obciążenia, podzielonego przez początkowe pole przekroju, które po upływie określonego czasu w danej temperaturze spowoduje zerwanie próbki.
Dla większości materiałów w temperaturach normalnych naprężenia wywołujące pełzanie są większe od naprężeń wywołujących granicę plastyczności w próbach doraźnych.
W miarę podwyższania temperatury obniża się zarówno granica plastyczności jak i granica pełzania. Dlatego przy konstruowaniu elementów maszyn pracujących w podwyższonych temperaturach o stosowaniu bezpiecznych wartości naprężeń decyduje pełzanie ,a nie granica plastyczności.
Sporządzając wykres pełzania (rys.1),można stwierdzić, że każdą krzywą cechują trzy dające się wyodrębnić okresy.
Δl I II III Czas t
Okres I cechuje malejąca prędkość pełzania, w okresie II prędkość pełzania jest stała, okres III wykazuje gwałtowny wzrost prędkości pełzania, aż do zniszczenia próbki.
W zastosowaniu praktycznym największe znaczenie mają okresy I i II, ponieważ bezpieczna eksploatacja urządzeń może być prowadzona tylko w tych dwóch okresach.
f) Pomiar wydłużenia Odbywa się przez złożoną przekładnię dźwigniową połączoną z badana próbką. odwzorowanie wydłużenia odbywa się na bardzo czułym czujniku zegarowym umocowanym na zewnątrz pieca oporowego, połączonym z badaną próbką za pomocą przekładni dźwigniowej. Innym sposobem odwzorowania próbki jest zastosowanie tensometrów lusterkowych typu Martensa.

(…)

… i mało odbiegających od tej prostej krzywych ufności mogę stwierdzić, że pomiar został wykonany poprawnie.
Na dokładność pomiaru wpływają takie czynniki, jak: rodzaj zastosowanych pełzarek, ich przyrządów do obciążania próbki, do kontroli jednolitej temperatury, do przyrostu wydłużenia. Procesy te powinny być przeprowadzane automatycznie ze względu na konieczność ich dokładności a także długiego trwania. Bardzo ważne jest też zamocowanie próbki w uchwytach oraz wyskalowanie przyrządów pomiarowych. .Przede wszystkim Pełzarka powinna umożliwiać utrzymanie stałej temperatury przez cały czas trwania pomiaru . Odczyt wydłużenia nie może być obarczony błędem wynikającym z rozszerzalności cieplnej cięgien przekazujących odkształcenie do układu pomiarowego.
Granica plastyczności dla stali 1H18N9T w temperaturze T = 873 [K] wynosi: Re…
… określają długość pomiarowa próbki .W otwory te wkłada się rurki kwarcowe o znikomej rozszerzalności cieplnej , które przekazują wydłużenie poprzez układ dźwigni do czujników indukcyjnych oraz do czujników zegarowych. W czasie trwania próby obciążenie nie zmienia się .
SCHEMAT PEłZARKI
Wykresy pełzania Poniższy rysunek przedstawia wykresy pełzania dla różnych wartości naprężeń. W pewnym krótkim okresie…
…, dlatego posiada ona piec oporowy, który ogrzewa próbkę w otoczeniu powietrza. Temperatura kontrolowana jest przez trzy termopary wsunięte w osłonie pieca. Różnica temperatury próbki i jej otoczenia podczas próby nie powinna przekraczać 30oC. Pełzarka jest zaopatrzona w automatyczny regulator temperatury oraz rejestrator temperaturowy. .Próbka do badań na pełzanie w czołach główek posiada otwory , których dna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz