Własności materiałów: mechaniczne i technologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności materiałów: mechaniczne i technologiczne - strona 1

Fragment notatki:


Własności mechaniczne - zespół cech określających zdolność materiałów do przeciwstawiania się na działaniu na nie sił zewnętrznych. Własności te decydują o wymiarach przekroju elementów, gabarycie.
Do najważniejszych własności mechanicznych zaliczamy: Własności wytrzymałościowe - charakteryzujące się zdolnością do przenoszenia naprężeń, granicą sprężystości, wytrzymałością oraz twardością Własności plastyczne - charakteryzujące podatność materiału na odkształcenia, pojęcia związane to: granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie, twardość
 Wytrzymałość jest to zdolność przenoszenia naprężeń bez naruszania spójności materiału. Zależy od rodzaju wiązania, typu struktury krystalicznej, naprężeń własnych i stanu powierzchni oraz od temperatury.
W zależności od rodzaju obciążenia wyróżnia się: Wytrzymałość statyczną - odporność na obciążenia statyczne Wytrzymałość udarową - odporność na uderzenia Wytrzymałość na pełzanie - odporność na długotrwałe wydłużenia materiału w podwyższonej temperaturze pod niezmiennym obciążeniem Wytrzymałość zmęczeniowa - odporność na cykliczne zmiany obciążania. Granica sprężystości - max naprężenie, przy którym nie następuje odkształcenie trwałe Granica plastyczności - naprężenie po osiągnięciu którego występuje wyraźny wzrost wydłużenia rozciąganej próbki bez wzrostu lub nawet spadku obciążenia. Wydłużenie względne - procentowy przyrost długości przerwanej próbki Twardość - odporność materiału na działanie obciążenia skupionego na bardzo małej powierzchni. Zależy od charakteru wiązania, typu struktury. Udarność - odporność na uderzenia. Zdolność próby na przeciwstawienie się uderzeniom. Zależy od rodzaju materiału, temp., kształtu próby.  Własności technologiczne materiałów to: Skrawalność - podatność materiału do obróbki skrawaniem Ścieralność - podatność materiału do zużywania się wskutek tarcia Właściwości plastyczne - zdolność materiału do trwałych odkształceń plastycznych na: zginanie. kucie, tłoczenie Lejność - zdolność materiału do wypełniania form, następnie skurcz materiału podczas stygnięcia oraz jednorodność składu chemicznego w całej masie odlewu. Spawalność - podatność materiału na obróbkę spawaniem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz