Pr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3486
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pr - strona 1 Pr - strona 2

Fragment notatki:

Laboratorium z Wytrzymałości materiałów Próba rozciągania wstęp teoretyczny Podstawową próbą badań własności mechanicznych metali jest próba statyczna rozciągania metali, ujęta normą PN-80/H 04310. Dzięki takim próbom otrzymujemy podstawowe informacje o własnościach wytrzymałościowych i plastycznych danych metali. Próba taka realizuje najprostszy stan naprężeń, jaki powstaje przy prostym rozciąganiu. Badanie wytrzymałościowe w trakcie tej próby polega na osiowym rozciąganiu próbki odpowiednio ukształtowanej na maszynie wytrzymałościowej zwanej zrywarką. Próbki przeznaczone do badań mają część pomiarową o stałym przekroju, a zakończone są obustronnie główkami o zwiększonym przekroju. Część pomiarowa o długości L 0 przechodzi w sposób łagodny do główek, dzięki czemu możemy przyjąć, że stan naprężenia i odkształcenia w każdym punkcie części pomiarowej jest jednakowy. Przeprowadzając statyczną próbę rozciągania metali należy pamiętać, iż uzyskane wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych na próbkach, a zatem nie mogą odzwierciedlać zachowania się gotowych konstrukcji pod obciążeniem.
cel ćwiczenia Zadaniem naszym jest określenie własności wytrzymałościowych i plastycznych próbki metalu. Własności wytrzymałościowe, to:
a)wyraźna granica plastyczności R e b)wytrzymałość na rozciąganie R m c)naprężenie rozrywające R u Własności plastyczne, to: a) wydłużenie względne A p b)wydłużenie równomierne A c)przewężenie względne Z
Uzyskane wyniki należy porównać z wartościami tabel porównawczych i określić z czego był wykonany materiał badany. Porównanie to nie jest jednoznaczne, gdyż próba ta nie służy do identyfikacji materiału badanej próbki.
obliczenia Wytrzymałość na rozciąganie Rm Wytrzymałość przy zerwaniu Ru Wydłużenie względne A Przewężenie Z rachunek błędów Przedział ufności Z tabeli rozkładu t- studenta dla i , t=2,306
Wnioski Na podstawie wykresu uzyskanego podczas przeprowadzania badania nie stwierdzam wyraźnej granicy plastyczności . Obserwując zerwaną próbkę zauważyłem wyszczególnioną szyjkę co jest cechą charakterystyczną dla materiałów ciągliwych. Zaobserwowane przesunięcie szyjki względem osi symetrii próbki może świadczyć o niejednorodnej strukturze materiału, co może rzutować na otrzymane wyniki.
Na podstawie wyników otrzymanych z obliczeń (A5 i Rm) przypuszczam iż próbka doświadczalna jest wykonana ze stali węglowej konstrukcyjnej wyższej jakości ( 40 ).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz