Procesy produkcyjne

note /search

Obrona projektu- droga transportowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1617

Inf. Dotyczące szerokości drogi transportowej- w przepisach bhp. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie...

Obrona projektu- funkcje maszyn

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Funkcje maszyn: Przecinarka- do cięcia metalu Tokarka-   obrabiarka  przeznaczona do  obróbki skrawaniem  przedmiotów najczęściej o powierzchni brył obrotowych (wałki) Narzędziem  ob...

Obrona projektu- Koszty zmienne i stałe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

Koszty zmienne i stałe Koszty zmienne - są to koszty jakie przedsiębiorca ponosi na działania związane bezpośrednio z produkcją. Poziom tych nakładów zależny jest wprost od wielkości produkcji, czyli, że w przypadku zwiększenia produkcji koszty zmienne rosną, zmniejszają się natomiast wraz ze spadk...

Obrona projektu- NPV

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

NPV   należy do kategorii metod dynamicznych i jest oparta na analizie   zdyskontowanych przepływów pieniężnych   przy zadanej   stopie dyskonta. Dzięki regule NPV można ocenić przepływy pieniężne związane z projektem (wy...

Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wykład03 proces i jego cechy III. Procesy wytwarzania i cechy go charakteryzujące. Proces produkcyjny jest to zbiór świadomych czynności zmierzających do przekształcenia surowców w produkty o jak największej wartości użytkowej. Wśród nich należy wymienić: • • • Czynności zasadnicze – dokonywa...

Obrona projektu- formy organizacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

Formy organizacji Potokowa  - zadania wykonywane w sposób ciągły, progresywny bez przerw związanych z okresami oczekiwania bezczynności, czas poszczególnych operacji powinien mieć jednakową długość. (Ulepszony przepływ materiału i przebieg prac. Niższe kwalifikacje ludzi. Szybszy przyrost wartości ...

Procesy produkcyjne cz.1a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2086

Technologia nauka o metodach przeróbki i obróbki materiałów od techne- ‘sztuka; nauka; rzemiosło; biegłość’ nauka obejmująca dział techniki dotyczący metod wytwarzania lub przetwarzania surowców, półwyrobów i wyrobów transformacja wiedzy w komercyjne produkty;obejmująca procesy,ludzi, przy...

Procesy produkcyjne cz.1b

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1764

Wyrób-to przedmiot, który jest wynikiem procesu produkcyjnego, podlegający przekazaniu do magazynu wyrobów gotowych oraz sprzedaży. Wyroby mogą być złożone lub proste. Złożonymi wyrobami są na przykład samochody, obrabiarki, sprężarki, maszyny rolnicze, spożywcze, maszyny tekstylne itp. Proste w...

Procesy produkcyjne cz.1c

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1757

Występują one jako dodatki do masy lub powłoki ochronne chroniące masę przed przypalaniem do odlewu w wyniku wysokiej temperatury metalu. Zastosowanie mają tutaj: •pył grafitowy, •pył węgla kamiennego, pył koksowy,magnezyt, •pył kwarco...

Procesy produkcyjne cz.1d

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1778

Odlewanie grawitacyjne Odlewaniem grawitacyjnym jest zapełnianie formy pod własnym ciężarem metalu. Formy metalowe do odlewania grawitacyjnego nazywa się kokilami. Kokile wykonywane są najczęściej z żeliwa szarego o dużej odporności na ścieranie, lub z żeliwa niskostopowego oraz ze