Procesy produkcyjne cz.1b

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy produkcyjne cz.1b - strona 1 Procesy produkcyjne cz.1b - strona 2 Procesy produkcyjne cz.1b - strona 3

Fragment notatki:Wyrób-to przedmiot, który jest wynikiem procesu produkcyjnego, podlegający przekazaniu do magazynu wyrobów gotowych oraz sprzedaży. Wyroby mogą być złożone lub proste. Złożonymi wyrobami są na przykład samochody, obrabiarki, sprężarki, maszyny rolnicze, spożywcze, maszyny tekstylne itp. Proste wyroby to części maszyn, np.: wałki, dźwignie, koła zębate, korpusy, kołki, śruby, nity, gwoździe, łańcuchy.

Odlewnictwo jest to dział technologii metali obejmujący wytwarzanie przedmiotów przez wypełnienie odpowiednio przygotowanych form odlewniczych ciekłym tworzywem. Wykonany w ten sposób przedmiot nazywa się odlewem, a proces wytwarzania odlewu -odlewaniem.
Proces produkcyjny wytwarzania odlewu jest zespołem działań (operacji) wykonywanych w uporządkowanej kolejności, w wyniku których surowce i materiały przetworzone są w gotowe wyroby (odlewy).

Do pomocniczych materiałów formierskich zalicza się: Spoiwa naturalne lub sztuczne materiały organiczne i nieorganiczne charakteryzujące się zdolnościami wiążącymi ziarna osnowy piaskowej. W zależności od sposobu wiązania rozróżnia się spoiwa wiążące przez:
•wysychanie,tj.:ług posiarczynowy,dekstrynę,melasę,skrobię,
•krzepnięcie,tj.:kalafonię,smoły,asfalty,
•spoiwa wiążące chemicznie,tj.:olejowe(olej lniany,pokost),żywice syntetyczne(fenolowe,mocznikowe),szkła wodne,cement, krzemian etylu.

Procesy i techniki 
produkcyjne
cz1b
1System wytwarzania
Powstawanie kształtu
(odlewanie)
Kształtowanie
(obróbka plastyczna)
Oddzielanie
(obróbka ubytkowa 
skrawaniem)
Łączenie
(nitowanie, spawanie)
Uszlachetnianie powierzchni
(obróbka cieplna, cieplno- 2
chemiczna, malowanie)Część
Część
Część
Część
Montaż 
podzespołu
Montaż zespołu
Montaż zespołu
Montaż poprzez:
spawanie,
Montaż wyrobu 
zgrzewanie,
finalnego
skręcanie, 
lutowanie 
Czyszczenie
Szlifowanie
Polerowanie
3
MalowanieSurówka - to produkt procesów technologicznych 
przygotowawczych, podlegający dalszej obróbce. 
Surówkami, w takim rozumieniu, są: materiały 
walcowane (pręty, blachy, kształtowniki - wytwarzane 
przez huty i walcownie), odlewy (wytwarzane przez 
odlewnie), odkuwki, wytłoczki i wypraski (wytwarzane 
przez wydziały obróbki plastycznej - kuźnie, tłocznie), 
elementy spawane (wytwarzane przez wydziały 
spawalnicze), wypraski ceramiczne itp. 
4Przykłady ukształtowania elementu maszynowego
5Półwyrób (półfabrykat) - to przedmiot, który 
częściowo został ukształtowany za pomocą jednej z 
technologii szczegółowych i będzie dalej kształtowany 
lub uszlachetniany. 
6Wyrób - to przedmiot, który jest wynikiem procesu 
produkcyjnego, podlegający przekazaniu do magazynu 
wyrobów gotowych oraz sprzedaży. Wyroby mogą być 
złożone lub proste. Złożonymi wyrobami są na przykład 
samochody, obrabiarki, sprężarki, maszyny rolnicze, 
spożywcze, maszyny tekstylne itp. Proste wyroby to 
części maszyn, np.: wałki, dźwignie, koła zębate, 
korpusy, kołki, śruby, nity, gwoździe, łańcuchy. 
7Tworzywa do produkcji wyrobów1. Surowce-przeznaczone są do dalszego 
przetwórstwa (rudy metali, ropa naftowa, węgiel, itp.)2. Materiały-to tworzywa naturalne lub sztuczne, z 
których wykonuje się wyroby. Wyróżnia się następujące materiały:
• Metalowe (metale i ich stopy),• Tworzywa sztuczne,• Tworzywa ceramiczne,• Drzewo, • Guma.3. Półwyroby
89Odlewnictwo
10Odlewnictwo jest to dział technologii metali obejmujący wytwarzanie przedmiotów przez wypełnienie odpowiednio przygotowanych form odlewniczych ciekłym tworzywem. Wykonany w ten sposób przedmiot nazywa się odlewem, a

(…)

… formierski i glina formierska różnią się stosunkiem ilości
osnowy ziarnowej i lepiszcza.
Osnowę ziarnową stanowią głównie: ziarna kwarcu, cyrkonu,
magnezytu o wielkości ziaren od 0,02-3,0 mm.
Lepiszcze to mieszanina różnych minerałów o wymiarach poniżej
0,02 mm, takich jak: kaolinit, montmorylonit (bentonit), ilit.
Materiały, w których osnowa ziarnowa stanowi ponad 50%
nazywa się piaskami,
Materiały…
…,

odlewnictwem staliwa,

odlewnictwem metali nieżelaznych.
15
Odlewy mają wszechstronne zastosowanie jako części
maszyn, urządzeń, samochodów, w budownictwie (rury,
armatura, grzejniki) oraz w hutnictwie (wlewnice, płyty
podwlewnicowe, walce).
16
Schemat procesu produkcyjnego wykonywania odlewu
17
18
Podział metod wytwarzania odlewów
19
Klasyfikacja sposobów odlewania
20
Przebieg wytwarzania odlewów
21
Rodzaje form odlewniczych
22
Forma odlewnicza jest to zespół elementów, które po złożeniu
tworzą wnękę formy odlewniczej o kształtach odpowiadających
kształtom odlewu. W praktyce odlewniczej stosowane są formy:

nietrwałe (jednorazowe),

półtrwałe,

trwałe (metalowe).
23
Odlewanie w formy jednorazowe
Formy te po wykonaniu jednego zalania ulegają całkowitemu
zniszczeniu.
Proces wykonania formy jednorazowej…

rdzeni.
31
Masy można podzielić według następujących kryteriów:
1. Przeznaczenia: na masy do wykonywania form odlewniczych
do wykonywania odlewów ze staliwa, żeliwa, metali
nieżelaznych.
2. Zastosowanie do formowania: mas przeznaczonych do
wykonania form (masa przymodelowa, wypełniająca, jednolita)
oraz przeznaczonych do wy konania rdzeni.
3. Rodzaju formy: masy przeznaczone na formy zalewane w
stanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz