Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy - strona 1 Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy - strona 2 Procesy produkcyjne - Proces i jego cechy - strona 3

Fragment notatki:

Wykład03 proces i jego cechy
III. Procesy wytwarzania i cechy go charakteryzujące.
Proces produkcyjny jest to zbiór świadomych czynności zmierzających do przekształcenia surowców
w produkty o jak największej wartości użytkowej. Wśród nich należy wymienić:Czynności zasadnicze – dokonywane na surowcu, wpływające na zmianę właściwości oraz
jego postać
Czynności pomocnicze – przemieszczanie, magazynowanie, kontrola
Czynności usługowe – polegające na dostarczaniu czynników energetycznych czy utrzymanie
higieny pracy
Procesy pracy odbywają się przy udziale trzech czynników:Pracy ludzkiej – rola czynnika jest szczególna; polega na wykonywaniu działań; realizuje
funkcje wykonawcze, regulacyjne i kontrolne
Przedmiotów pracy – surowce, materiały, tworzywa odpowiedniej jakości
Środki pracy – maszyny, urządzenia –eliminują ciężką pracę fizyczną
Proces produkcyjny stanowi zespół powiązanych ze sobą procesów pracy i procesów naturalnych
potrzebnych do wykonania gotowego wyrobu. Obejmuje czynności technologiczne, transportowe,
kontrolne od pozyskania surowca aż do zdania gotowego wyrobu. Celem procesu produkcyjnego jest
stopniowe opanowanie i przekształcenie dóbr przyrody w wyniku czego zmienia ona kształt, skład
chemiczny i fizyczne właściwości.
Cechy procesu produkcyjnego:
Jest to proces technologiczno-społeczny oparty na ludzkich działaniach
Jest dynamiczny – funkcjonuje w obrębie większej całości, proces otwarty
Proces aktywny – w którym podczas realizacji określonego zadania jego elementy
współdziałają ze sobą
Hierarchiczny, czyli taki, w którym między poszczególnymi elementami zachodzą relacje
podrzędności-nadrzędności
III.1.Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania
Ogólna charakterystyka technik wytwarzania uwzględnia funkcjonalne, użytkowe i handlowe cechy
wyrobów. Szczegółowe opisy zawierają cele realizowane w procesie wytwórczym, np. nadanie
kształtu, uzyskanie określonych właściwości fizycznych, uzyskanie własności warstwy wierzchniej
itp.
III.1.1.Odlewnictwo jest technologią wykonania półwyrobów (lub wyrobów gotowych)
polegającą na:zaprojektowaniu odpowiedniej formy do wykonania odlewu:
zalaniu (uprzednio przygotowanej) formy ciekłym materiałem (stopem metali)
i następnie
takim sterowaniu procesami krzepnięcia i stygnięcia odlewu, aby otrzymać wyrób o
odpowiedniej strukturze i właściwościach.
Do odlewnictwa zalicza się także:


formierstwo - techniki przygotowania form odlewniczych i mas formierskich
oraz
techniki obróbki odlanych odlewów
o obróbka cieplna
o obróbka mechaniczna
o nanoszenie powłok zewnętrzych: malowanie/ lakierowanie/ ...
Technologia:

Przykłady wyrobów odlewanych:
o
Tuleje
III.1.2.Obróbka plastyczna
Cel obróbki plastycznej: zmiana kształtu/ wymiarów obrabianego przedmiotu, objętość
pozostaje bez zmian (obróbka bezubytkowa).
Obróbka plastyczna polega na wywieraniu na obrabiany materiał nacisku (odpowiednim
narzędziem) przekraczającego granicę jego plastyczności. Po obróbce ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz