Gospodarka odpadami - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami - egzamin - strona 1

Fragment notatki:Pojęcia zawarte w notatce zostały wytłumaczone w szczegółowy sposób.

Wysokoenergetyczne metody spawania: TIME
Niskoenergetyczne metody spawania: MIG, TIG, MAG
Otuliny:
Główne funkcje otuliny - osłona łuku przed dostępem atmosfery - wprowadzenie do obszaru spawania pierwiastków odtleniających i wiążących azot, rafinujących ciekły metal spoiny - wytworzenie powłoki żużlowej na powierzchni ciekłego jeziorka spoiny i krzepnącego metalu spoiny - regulacja składu chemicznego spoiny - zwiększenie zdolności termoemisyjnej elektrod, zapewnia bardziej stabilny łuk oraz mniejszy rozprysk.
Kwaśne - zaw. duże ilości rud żelaznych i rud manganowych oraz duże ilości uwodnionych glinokrzemianów; napięcie łuku przy spawaniu tymi elektrodami zależy od ilości w otulinach związków potasu i sodu oraz od ilości gazów wydzielających się z otulin i może wynosić od 30 do 40V, w zależności od składu otuliny, średnicy elektrody, wielkości i gęstości prądu. Spawanie prądem stałym i przemiennym.
Rutylowe - wysokowodorowe, zaw. rudę tytanu - rutyl TiO2. Elektrody te nadają się do spawania prądem stałym i przemiennym.
Celulozowe - zaw. substancje organiczne, gł. celulozę; duża siła i ciśnienie gazów plazmowych (powstających ze spalanej celulozy) skierowane na powierzchnię jeziorka zwiększają jego głębokość i przetopienie.
Zasadowe - zaw. dużo węglanów, gł. CaCO3, fluoryt, proszki metaliczne i odtleniacze. Elektrody te należy suszyć przed spawaniem. Występują trudności przy spawaniu prądem przemiennym.
Wpływ biegunowości:
Elektrody zasadowe topią się znacznie lepiej po podłączeniu ich do bieguna dodatniego, powodują znaczny rozprysk po podłączeniu ich do bieguna ujemnego, przeważnie nie możliwe jest ich stapianie prądem przemiennym. Elektrody o otulinach zaw. związki fluoru topią się stabilnie po załączeniu ich do bieguna dodatniego. Po podłączeniu elektrody do katody zauważa się zaburzenia w łuku - znaczny rozprysk w wyniku odpychającego działania na siebie strumienia elektronów i ujemnych jonów.
Gazy osłonowe:
MIG (Metal Inert Gas) - Ar, He
MAG (Metal Active Gas) - CO2, H2, O2, N2, NO - stosowane oddzielnie lub jako dodatki do Ar czy He.
Wpływ pochylenia i długości wolnego wylotu drutu elektrody na wymiary spoiny w metodzie 131 (MIG):
Wolny wylot - czyli długość wysunięcia drutu mierzona jako odległość od topiącego się końca drutu do końcówki prądowej. Ze wzrostem długości wolnego wylotu elektrody, przy tym samym natężeniu prądu, znacznie wzrasta wydajność stapiania elektrody, a więc wyższe są prędkości spawania. Długość wolnego wylotu jest uzależniona m.in. od rodzaju i średnicy drutu, natężenia prądu i napięcia łuku. Pochylenie uchwytu w kierunku zgodnym z kierunkiem spawania daje większą głębokość wtopienia przy mniejszej szerokości spoiny. Pochylenie w kierunku przeciwnym zmniejsza głębokość wtopienia a lico spoiny jest wyższe i szersze, co pozwala na spawanie cieńszych materiałów.

(…)

… warstewki tlenków) bez specjalnych ograniczeń prądowych, wymaganych przy spawaniu prądem stałym +. Gorsza jest jednakże stabilność łuku i pojawia się zjawisko prostowania prądu.
W procesie spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej połączenie spawane uzyskuje się przez stopienie metalu spawanych przedmiotów i materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elektrodą i spawanym przedmiotem w osłonie gazu obojętnego lub redukującego. Jest to najczystszy ze wszystkich procesów spawania łukowego.
Spawanie i napawanie łukiem krytym:
Podczas spawania łukiem krytym (SAW - Submerged Arc Welding) łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a końcem topliwej elektrody i jest niewidoczny, gdyż jest pokryty warstwą granulowanego topnika (stąd nazwa metody). Część topnika ulega stopieniu tworząc ochronną warstwę żużla pokrywającą spoinę. Pozostały topnik jest zbierany do ponownego użytku. Proces spawania łukiem krytym jest zasadniczo realizowany za pomocą w pełni zautomatyzowanego sprzętu, aczkolwiek są dostępne ręcznie prowadzone uchwyty. Napawanie łukiem krytym polega na stapianiu materiału elektrody z warstwą wierzchnią w jarzącym się łuku elektrycznym…
… na powierzchnie kruszarek, rynien zsypowych, walców hutniczych, kół tocznych, armatury instalacji w energetyce jądrowej.
Spawanie elektrożużlowe:
W pierwszej fazie tego procesu jest zajarzany łuk elektryczny między elektrodą i spawanym materiałem. Topnik przykrywający obszar złącza zaczyna się topić i powstaje jeziorko płynnego żużla, którego głębokość się powiększa. Gdy temperatura żużla wzrośnie i tym samym…
… termicznego:
Cięcie termiczne jest podstawom procesem technologicznym związanym z wycięciem elementów bez dodatkowej obróbki krawędzi, przygotowaniem elementów do spawania. Sposób skoncentrowania strumienia ciepła i jego wytworzenia, definiuje metodę: cięcie tlenem, plazmą i laserem. Zespół wytwarzający strumień cieplny o jak dostatecznie dużej gęstości przy jak najmniejszym przekroju jest najważniejszym…
… doprowadzenie strumienia czystego tlenu.
Gazy palne: acetylen, propan-butan, gaz ziemny i wodór. Acetylen charakteryzuje się najwyższą koncentracją, temperaturą płomienia i najmniejsze zużycie tlenu (1 ÷ 1,2), co znacząco wpływa na minimalizację czasu podgrzewania. Zaletą stosowania gazów skroplonych: propan i butan jest bardzo gładka powierzchnia przecięcia, wadą mniejsza prędkość cięcia (6 ÷ 8%), niższa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz