Spawanie elektryczne i spawanie gazowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spawanie elektryczne i spawanie gazowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Spawanie elektryczne i spawanie gazowe
Spawanie jest metodą spajania elementów metalowych podczas którego łączenie następuje na skutek stopienia i potem skrzepnięcia brzegów łączonych elementów (oraz materiału dodatkowego - spoiwa).
Rys 1.: złącze spawowe Podział spoin:
1. ze względu na wzajemne usytuowanie i sposób przygotowania elementów
- czołowe (złącza doczołowe, teowe oraz krzyżowe),
- pachwinowe (złącza teowe, krzyżowe, zakładkowe i narożne),
- brzeżne (złącza doczołowe i przylgowe),
- otworowe (złącza zakładkowe).
2. ze względu na przeznaczenie
- sczepne (do utrzymywania łączonych elementów w położeniu dogodnym do spawania),
- montażowe (łączące elementy).
Metody spawania
1. podział ze względu na źródło ciepła
- gazowe,
- elektryczne,
- termitowe,
- elektronowe,
- żużlowe,
- łukowe
- elektrodą topliwą,
- elektrodą otuloną,
- łukiem krytym,
- w osłonie gazów aktywnych,
- w osłonie gazów obojętnych,
- elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych,
- plazmowe,
- laserowe.
2. podział ze względu na stopień mechanizacji
- ręczne (ręczne przesuwanie elektrody lub drutu spawalniczego oraz źródła ciepła),
- półautomatyczne (przesuwanie elektrody lub drutu - mechaniczne, a pozostałe ruchy wykonuje się ręcznie),
- automatyczne (wszystkie ruchy są zmechanizowane).
Płomień acetylenowo- tlenowy może być - nawęglający (stosunek tlenu do acetylenu od 0,8 do 0,9) - do spawania stali wysokowęglowych, niklu, aluminium i jego stopów,
- normalny (stosunek 1,1 do 1,2) - do spawania stali niskowęglowych i stopowych,
- utleniający (1,2 - 1,5) - do spawania mosiądzu oraz żeliwa - brązem. Najwyższa temperatura płomienia (ok. 3200oC) występuje w odległości 2 - 3mm od jądra płomienia (w strefie spawania).
Palniki służą do:
- dokładnego wymieszania acetylenu z tlenem,
- wytworzeniu mieszaniny o wymaganym udziale objętościowym obydwu składników,
- skierowania strumienia gazu.
Najczęściej stosujemy palniki smoczkowe, w których acetylen jest zasysany przez strumień tlenu przepływający przez dyszę zwaną smoczkiem. Wymieszanie obydwu gazów następuje w wymiennej nasadce. Ciśnienie acetylenu doprowadzonego do palnika smoczkowego wynosi 0,001 - 0,05MPa, a tlenu - 0,1 - 0,5MPa.

(…)

… (np. szkło wodne, kaolin, szkło potasowo-sodowe) poszczególne składniki,
- składniki żużlotwórcze,
- składniki gazo twórcze,
- składniki odtleniające stopiwo i stopiony materiał rodzimy,
- składniki uszlachetniające spoinę.
Podczas spawania elektrodą otuloną między rdzeniem elektrody a materiałem rodzimym powstaje łuk elektryczny. Koniec elektrody i materiał rodzimy ulegają stopieniu, w wyniku czego…
….
Ze względu na znaczny koszt przygotowania elementów zgrzewanie garbowe jest stosowane w produkcji masowej do łączenia elementów ze stali węglowych i stopowych. Zgrzewanie doczołowe - umożliwia łączenie elementów ze stali węglowych, stali stopowych, z metali nieżelaznych i ich stopów. Polega na łączeniu elementów całą powierzchnią przekroju przynajmniej jednego z nich.
Podział ze względu na różnice w procesie tworzenia się zgrzeiny:
- doczołowe zwarciowe, gdy części zgrzewane stykają się przez cały czas przepływu prądu, a więc i nagrzewania,
- iskrowe, gdy w chwili włączania prądu części nie stykają się jeszcze i w czasie ich zbliżania się ku sobie zaczynają przeskakiwać łuki elektryczne, najpierw między wierzchołkami nierówności powierzchni, a potem na całej powierzchni, nadtapiając metal. „Spawanie…
… w strefie zgrzewania przechodzi w stan wysokiej plastyczności i częściowo ciekły. Wówczas przepływ prądu elektrycznego wyłącza się samoczynnie.
W strefie zgrzewania pod wpływem siły docisku, tworzą się wiązania międzyatomowe - powstaje zgrzeina punktowa.
Zgrzewanie punktowe stosuje się do łączenia elementów ze stali węglowych lub stopowych oraz metali nieżelaznych i ich stopów.
Zgrzewanie liniowe - proces…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz