Wstęp do materiałoznastwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do materiałoznastwa - strona 1 Wstęp do materiałoznastwa - strona 2 Wstęp do materiałoznastwa - strona 3

Fragment notatki:

Do podstawowych materiałów stosowanych w technice zaliczamy metale i ich stopy, spieki, tworzywa sztuczne i kompozyty, materiały ceramiczne, farby, kleje.
Na zastosowanie materiałów mają wpływ ich własności, które często zależą od czynników zewnętrznych. Należą do nich: sposoby obciążenia (statyczny, dynamiczny, zmienny, w zakresie sprężystym czy plastycznym),
temperatura pracy,
otaczająca atmosfera,
korozja,
uszkodzenia radiacyjne.
Istotny wpływ na własności materiałów ma struktura oraz metoda ich wytwarzania. Struktura jest to sposób ułożenia atomów, faz czy ziarn w przestrzeni lub na powierzchni płaskiego zgładu z uwzględnieniem ich relacji, wielkości, kształtu i orientacji. Struktura może być krystaliczna (gdzie atomy ułożone są w pewnym geometrycznym porządku) lub bezpostaciowa (amorficzna - atomy ułożone w sposób chaotyczny). Może być jednofazowa lub wielofazowa, przy czym własności zależą nie tylko od udziału poszczególnych faz, ale również od stopnia ich dyspersji oraz kształtu. Materiały wielofazowe mają przeważnie lepsze własności wytrzymałościowe niż jednofazowe. Również im większa drobnoziarnistość i jednorodność, tym materiał ma lepsze własności. W przypadku np. polimerów istnieje silna zależność między strukturą a własnościami. Własności duroplastów, które są usieciowane przestrzennie są całkiem inne niż termoplastów , które posiadają budowę łańcuchową. Również w przypadku metali, które mają w większości przypadków strukturę krystaliczną własności gotowego wyrobu bardzo silnie zależą od sposobu jego otrzymania oraz obróbki. Np. metale poddane obróbce plastycznej na zimno mają większą wytrzymałość niż odkształcane na gorąco ale za to mniejszą plastyczność. Również zmiana warunków zewnętrznych (temperatury, ciśnienia) może spowodować w materiale przemianę fazową powodującą zmianę własności.
Do cech materiału zaliczanych szczególnie ważnych ze względu użytkowym zaliczamy: Własności mechaniczne:
Własności wytrzymałościowe:
granica sprężystości jest to maksymalne naprężenie, poniżej którego materiał odkształca się sprężyście i nie wykazuje odkształceń plastycznych. granica plastyczności: wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie (A 5 , A 10 ): przewężenie: gdzie:
Twardość jest to opór jaki stawia badany materiał odpowiednio dobranemu wgłębnikowi (kulka, stożek, ostrosłup). Pomiary są nieniszczące i można je podzielić na statyczne do których zaliczamy metody Brinella, Rockwella, Vickersa i dynamiczne np. metoda Poldi. Są często stosowane do kontroli materiału ponieważ istnieje no ogół ścisła zależność między jego twardością

(…)

…),
wiązania kowalencyjne: zwane atomowym lub homeopolarnym, w którym atomy posiadają wspólne elektrony (Cl, diament),
wiązania cząsteczkowe siłami van der Waalsa, których źródłem są dipole elektryczne,
wiązania metaliczne: tworzą je dodatnie jony i poruszające się między nimi swobodne elekltrony.
W zależności od budowy kryształy można zaliczyć do następujących układów krystalograficznych:
regularny…
… własności technologiczne oraz poprzez ich łączenie możliwość nadawania wymaganych własności (stopy). Zaliczamy tutaj metale i ich stopy stanowiące podstawowe tworzywo w przemyśle maszynowym i konstrukcyjnym.
Materiały ceramiczne: charakteryzujące się dużą twardością i kruchością oraz dużą trwałością chemiczną i termiczną. Posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie i małą na rozciąganie i zginanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz