Mechanika i wytrzymałość materiałów - strona 2

note /search

Wykład 1: mechanika ogólna

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Siła, Moment siły względem punktu, Długość wektora, Para sił, Zasady redukowania układów sił....

Siły wewnętrzne - notatki z wykładu 2

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Układ statycznie wyznaczalny, Układ statycznie niewyznaczalny, Siły wewnętrzne, Wyprowadzanie sił wewnętrznych, Wykresy momentów sił

Proba tłocznosci

 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3010

? przyrząd Erichsena ? próbki blach ? Mikromierz o zakresie 0-25mm ? Suwmiarka z dokładnością do 0,05mm Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu im. Stanisława Staszica Ćwiczenie Wykonał: nr Konrad Wnuk 2 Ocena: Temat: Pomiary mikrometryczneI. Teoria 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem wy...

Ćwiczenia - rozciąganie, ściskanie mimośrodowe

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2331

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rozciąganie mimośrodkowe, ściskanie mimośrodkowe, naprężenia ekstremalne, wykres naprężeń normalnych, rdzeń przekroju...

Reakcje i siły wewnętrzne

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1435

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Belka wolnopodparta, Obciążenie ciągłe, Wsporniki, Siły wewnętrzne, Moment skupiony, Belki ciągłe....

Belka z kolokwium, ĆWICZENIA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5614

Zdjęcie rozwiązania belki z kolokwium (jeden plik w formacie jpg) - zadanie: dla belki przedstawionej na rysunku wykonać wykres sił tnących i momentów zginających. ...

Kolokwia z mechaniki, ĆWICZENIA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4648

W treści notatki między innymi: zadania, rozwiązania, sprawdzenia, wzory, wykresy, węzły, siła tnąca, moment zginający, granice przedziału, dane, szukane. ...

Zadanie na egzamin, ĆWICZENIA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3304

Zadanie z toczenia i oporu w formacie png. Notatka przedstawia rysunek, na którym zaznaczono następujące wartości: opór, promień, droga, punkty styczności A i B, dane są r1, r2, G, u, a szukane: S, RB, RA. ...

Ćwiczenia - rozciąganie i ściskanie osiowe

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rozciąganie osiowe, ściskanie osiowe, moduł Janga, wykresy przemieszczeń osiowych, wykresy naprężeń normalnych, obciążenie zewnętrzne...