Bazy danych - tabele - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych - tabele - wykład. - strona 1 Bazy danych - tabele - wykład. - strona 2 Bazy danych - tabele - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 1 Technologie  informacyjne Andrzej Wal BAZY DANYCH • projektowanie tabel • projektowanie kwerend  • projektowanie formularzy • generowanie raportów Tab ele • Tabele przechowują dane, zaleca się by pojedyncza tabela  zawierała dane pokrewne, np. nie łączy się danych  osobowych i danych o wynikach sprzedaży w jednej tabeli. • Tabelę można utworzyć na 2 sposoby:  – w widoku projektu, w którym możemy określić typ  poszczególnych pól tabeli  – w widoku arkusza danych ‐ ten sposób przypomina  wypełnianie komórek arkusza kalkulacyjnego Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 2 • Projektowanie i wprowadzanie  danych w widoki arkusza danych rekord tabeli dodawanie  nowych pól i  określanie ich  formatu wybór rodzaju  widoku • Projektowanie tabeli nazwa pola określenie typu  pola szczegółowe  określenie  formatu pola • Zaleca się by pierwszym polem tabeli  był klucz podstawowy – umożliwia jednoznaczną  identyfikację rekordu. Dla niego najlepiej wybrać format  „Autonumerowanie”. • Dla wybranych pól można określić reguły poprawności,  które nie pozwalają na wprowadzenie błędnych danych,  np. dla wartości liczbowych można wprowadzić warunek  „0” oznaczający, że wartość liczby musi być większa od 0. • Istnieje możliwość dodawania nowych pól do tabeli,  zmiany ich kolejności czy właściwości. • Po zaprojektowaniu tabeli wypełnia się ją danymi. Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 3 Podstawowe operacje na danych w  tabeli • wyszukiwanie: [Narzędzia główne] [Znajdź] • sortowanie: [Narzędzia główne] symbole sortowania ikona uruchamiająca  szukanie tekst szukany miejsce poszukiwań • Proste filtrowanie • Filtrowanie zaawansowane przypomina tworzenie  kwerend. Ustawienie kursora w wybranej komórce tabeli i wybranie  filtrowania „Zaznaczenie” pozwala na 4 sposoby wybierania  danych  Kwerendy Kwerendy służą wybieraniu informacji z bazy danych oraz do  tworzenia i aktualizacji tabel. Mogą dotyczyć jednej lub kilku  tabel powiązanych relacjami. • Tworzenie kwerendy przy wykorzystaniu kreatora Po wyborze „Kreatora prostych kwerend wskazujemy pola, które  mają być w kwerendzie i po zatwierdzeniu  oglądamy wynik kwerendy  Technologie Informacyjne 2012‐02‐12 4 • Tworzenie kwerend w widoku projektu Wskazujemy tabelę (lub tabele),  które uwzględniamy w  kwerendzie  Wybieramy pola widoczne w  kwerendzie i określamy  kryteria dla poszczególnych  pól wybieramy tylko  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz