zadania Access cz3

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania Access cz3 - strona 1

Fragment notatki:


Zadanie 3.1  Za pomocą kreatora przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych towarów.    Zadanie 3.2  Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych klientów. Pole Województwo  zmienić w taki sposób, by moŜna było wybrać województwo z listy ( Pole kombi ).         Zadanie 3.3  Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych zamówień.     Wskazówka:  PoniŜszy formularz zawiera  podformularz . Jednym z najprostszych sposobów na utworzenie  takiego  podformularza  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniej  kwerendy.  Powinna  ona  zawierać  następujące  pola:  IDZamowienia  i  IDProduktu  (z  tabeli  SzczegolyZamowienia)  oraz  Ilosc,  CenaJednostkowa   i  Wartosc  (obliczoną  na  podstawie  pól:  Ilosc  i  CenaJednostkowa).  W  stopce  podformularza powinno znaleźć się pole  Wartość , podające całkowitą kwotę do zapłaty za zamówienie.          Zadanie 3.4  Za pomocą formularza stworzonego w zadaniu 3.3 wprowadzić do bazy 2 nowe zamówienia.  Zadanie 4.1  Przygotować raport zawierający imię i nazwisko klienta oraz obrót na kaŜdym z nich. W stopce  raportu umieścić podsumowanie (całkowity obrót na wszystkich klientach)      ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz