Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia - strona 1 Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia - strona 2

Fragment notatki:Encja (ang. Entity) – klasa obiektów ze świata rzeczywistego posiadających pewne cechy (atrybuty).
Encja reprezentuje obiekty materialne (np. Samochód, Osoba), obiekty niematerialne (np.
Zamówienie, Konto), zdarzenia (np. Nagroda, Choroba), fakty.
Wystąpienie encji (instancja) – jeden konkretny obiekt ze świata rzeczywistego naleŜący do danej
klasy obiektów (encji).

Zadanie 1.3 Do bazy wprowadzić dane o 4 produktach, 2 klientach i 3 zamówieniach. Przyjmujemy,
Ŝe klient nr 1 złoŜył 2 zamówienia. Na pierwszym z jego zamówień znalazły się 2 produkty, a na
drugim 1 produkt. Klient nr 2 złoŜył 1 zamówienie i dotyczyło ono 3 produktów.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(…)

…) encji. Z atrybutem związana jest nazwa atrybutu (np. NrRejestracyjny),
dziedzina wartości (np. zbiór wszystkich kombinacji liter i cyfr mogących być numerami
rejestracyjnymi), typ danych (np. tekstowy).
Zadanie 1.1 Utworzyć bazę danych e-sklep, utworzyć następujące tabele:
Tabela: Klienci
Nazwa Pola
1
IDKlienta (PK )
Imie
Nazwisko
Ulica
Kod
Miasto
IdWojewodztwa (PK)
Typ danych
Autonumerowanie
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst + odpowiednia maska
Tekst
Liczba
Tabela: Towary
Nazwa Pola
IDTowaru (PK)
NazwaTowaru
CenaJednostkowa
Typ danych
Autonumerowanie
Tekst
Walutowy
Tabela: Zamówienia
Nazwa Pola
IDZamowienia (PK)
IDKlienta
DataZamowienia
Typ danych
Autonumerowanie
Liczba
Data/Godzina (naleŜy wybrać skrócona formę
zapisu daty)
Tabela: SzczegółyZamówienia
Nazwa Pola
IDZamowienia (PK)
IDTowaru ((PK))
Ilość…
… klucza powoduje naruszenie warunku
jednoznaczności
1
PK – Klucz główny (ang. Primary Key)
Zadanie 1.2 Utworzyć odpowiednie relacje.
Związek (asocjacja) – reprezentuje naturalne powiązanie pomiędzy encjami.
Typ związku – określa ile instancji jednej encji moŜe być powiązanych z iloma instancjami innej
encji. RozróŜnia się następujące typy związku:
1–1 – jeden do jednego
1–N – jeden do wielu
M–N…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz