zadania Access

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania Access - strona 1

Fragment notatki:


Encja  (ang. Entity) – klasa obiektów ze świata rzeczywistego posiadających pewne cechy (atrybuty).  Encja reprezentuje obiekty materialne (np.  Samochód ,  Osoba ), obiekty niematerialne (np.  Zamówienie ,  Konto ), zdarzenia (np.  Nagroda ,  Choroba ), fakty.     Wystąpienie encji  (instancja) – jeden konkretny obiekt ze świata rzeczywistego naleŜący do danej  klasy obiektów (encji).    Atrybut  – cecha (właściwość) encji. Z atrybutem związana jest nazwa atrybutu (np.  NrRejestracyjny ),  dziedzina wartości (np. zbiór wszystkich kombinacji liter i cyfr mogących być numerami  rejestracyjnymi), typ danych (np. tekstowy).       Zadanie 1.1  Utworzyć bazę danych e-sklep, utworzyć następujące tabele:    Tabela:  Klienci  Nazwa Pola  Typ danych  IDKlienta ( PK 1 )  Autonumerowanie  Imie  Tekst  Nazwisko  Tekst  Ulica  Tekst  Kod  Tekst + odpowiednia maska  Miasto  Tekst  IdWojewodztwa (PK)  Liczba    Tabela:  Towary  Nazwa Pola  Typ danych  IDTowaru ( PK )  Autonumerowanie  NazwaTowaru  Tekst  CenaJednostkowa  Walutowy    Tabela:  Zamówienia  Nazwa Pola  Typ danych  IDZamowienia ( PK )  Autonumerowanie  IDKlienta   Liczba  DataZamowienia  Data/Godzina (naleŜy wybrać skrócona formę  zapisu daty)    Tabela:  SzczegółyZamówienia  Nazwa Pola  Typ danych  IDZamowienia ( PK )  Liczba  IDTowaru (( PK ))  Liczba  Ilość  Liczba    Tabela:  Województwa  Nazwa Pola  Typ danych  IDWojewodztwa ( PK )  Autonumerowanie  Wojewodztwo  Tekst        Kluczem  relacji (tabeli) jest taki minimalny zbiór atrybutów (kolumn), który jednoznacznie identyfikuje  wszystkie krotki (wiersze) relacji.    Cechy klucza:     jednoznaczność – w tabeli nie istnieją dwa wiersze o takiej samej wartości klucza    minimalność – usuniecie dowolnej kolumny klucza powoduje naruszenie warunku  jednoznaczności                                                    1 PK – Klucz główny (ang.  Primary Key )  Zadanie 1.2  Utworzyć odpowiednie relacje.    Związek  (asocjacja) – reprezentuje naturalne powiązanie pomiędzy encjami.    Typ związku  – określa ile  instancji  jednej encji moŜe być powiązanych z iloma instancjami innej  encji. RozróŜnia się następujące typy związku:    1–1 – jeden do jednego    1–N – jeden do wielu     M–N – wiele do wielu          Zadanie 1.3  Do bazy wprowadzić dane o 4 produktach, 2 klientach i 3 zamówieniach. Przyjmujemy,  Ŝe klient nr 1 złoŜył 2 zamówienia. Na pierwszym z jego zamówień znalazły się 2 produkty, a na  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz