Zarządzanie produkcją

note /search

Ćw 2-OPTYMALIZACJA PROGRAMU PRODUKCYJNEGO PRZEDSIB

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 679
Wyświetleń: 6013

30 stron. Podejmowanie decyzji o asortymencie produkcji i wielkości programu pro­dukcyjnego powinno się odbywać na podstawie kryteriów ekonomicznych, takich jak: koszty produkcji, marża pokrycia i zysk. Istnieje szereg metod wspomaga­jących podejmowanie decyzji odnośnie do ustalania asortymentowo-...

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1428

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją W dobie nowoczesnego zarządzania produkcją nie może zabraknąć tak ważnego instrumentu tegoż zarządzania, jakim jest controlling. W dzisiejszych czasach sterowanie zarówno procesami produkcyjnymi, jak i całą działalnością przedsiębiorstwa musi wykorzystywać ...

Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1750

Rola Zaopatrzenia I Zbytu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Podstawą odniesienia sukcesu w każdym przedsiębiorstwie jest możliwe w sytuacji synergicznego związku między planowaniem, marketingiem (projektowaniem), zaopatrzeniem, produkcją oraz zbytem. Wszystkie te elementy potężnego łańcucha produkcy...

Zbiór zagadnień i definicji.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1309

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM Podstawowa funkcja organizacji gospodarczych jest funkcja produkcyjna, dostarczanie wyrobów i usług potrzebnych konsumentowi. Aby mogła być ona realizowana trzeba wyróżnićć miejsce gdzie zgromadzone w odpowiednich proporcjach czynniki wytwórcze i organizacja, wiedza, do...

Wyklady z zarzadzania produkcją

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3675

Wykłady podzielone są na 2 pliki, w sumie 37 stron. Wykłady zawierają informacje na temat: co to jest produkt, przedsiębiorczość, procesy, personel, strategia, działalność operacyjna, zarządzanie operacyjne, jakie są etapy planowania nowego produktu, na czym polega projektowanie wyrobów, jakie ...

Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3297

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: metoda to, technika to, metodyka to, zasady, wyróżniamy w naukach organizacji i zarządzania, grupy (rodziny) metod szczegółowych, metody wartościowania pracy, D. Elizur, Czyja praca ma większą wartość? Metoda s...

Programowanie liniowe produkcji-metoda graficzna-praca zaliczeniowa na...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 287
Wyświetleń: 8960

Praca zaliczeniowa zapisana jest w formacie .doc, ma 5 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota i cel programowania liniowego, sformułowanie matematyczne zagadnienia programowania liniowego, zastosowanie programowania liniowego w praktyce, rozwiązanie zadania metodą graficzną oraz interpretacj...

Zarządzanie produkcją - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4753

in takie jak: elementy systemu produkcyjnego, otoczenie, klasyfikacja systemów, technologia grupowa, cykl produkcji, komórka produkcyjna, produkcja jednostkowa, produkcja masowa. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: plan strategiczny, bilansowanie produkcji, wykres Gantta, komó...

Cykl produkcyjny - proces leczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Cykl produkcyjny I. CYKL PRODUKCYJNY Opisany przeze mnie cykl produkcyjny przedstawia proces leczenia 1 osoby. Jako przykład przedstawiłem cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Proces leczenia jest inny, dostosowany indywidualnie dla każdej osoby, jednakże przedstawiłem tutaj wszystkie c...

Otoczenie systemu produkcyjnego - Zespół Opieki Zdrowotnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Zarządzanie produkcją Otoczenie systemu produkcyjnego CZYNNIKI OTOCZENIA I STOPNIA (wewnętrznego) Badania i rozwój. W Zespole Opieki Zdrowotnej nie ma wyodrębnionej komórki badawczo-rozwojowej. Pracami badawczymi zajmuje się zespół kadry menedżerskiej. Zakres badań którymi się zajmują dotyczy główn...