Zbiór zagadnień i definicji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiór zagadnień i definicji. - strona 1 Zbiór zagadnień i definicji. - strona 2 Zbiór zagadnień i definicji. - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM Podstawowa funkcja organizacji gospodarczych jest funkcja produkcyjna, dostarczanie wyrobów i usług potrzebnych konsumentowi. Aby mogła być ona realizowana trzeba wyróżnićć miejsce gdzie zgromadzone w odpowiednich proporcjach czynniki wytwórcze i organizacja, wiedza, doświadczenie )tp. Ze względu na funkcjonowanie można wyróżnić 5 podsystemów:
1. Techniczny - zbiór powiązanych ze sobą środków produkcji
2. Technologiczny - struktury przestrzenne i zachodzące w przekształcenia czynników produkcji
3. Organizacyjny określający i identyfikujący struktury podsystemów i przebiegających w nich procesów
4. Ekonomiczny - zbiór procesów kształtujących oblicze wartościowe i finansowe przedsiębiorstwa.
5. Zarządzania - procesy wykonywane przez ludzi
dotyczące funkcji operacyjno taktycznych i
strategicznych.
PROCES PRODUKCJI układ konkretnych procesów pracy, świadomie i celowo ze sobą powiązanych w celu wytworzenia dobra użytecznego, które zaspokaja potrzeby ludzkie. Rodzaje procesów produkcji:
1. Według charakteru procesu produkcji
- Procesy pozyskiwania surowców naturalnych
(wydobywcze) Procesy przetwarzania surowców naturalnych
(przetwórcze)
- Procesy kształtowania materii (obróbki)
2. Wg złożoności technologii
- Proste - materiał ulega przetworzeniu w gotowy wyrób w kolejnych związanych ze sobą operacjach, proces szeregowy.
- Złożone - składa się z szeregu procesów prostych wykonywanych równolegle na różnych stanowiskach roboczych. Ostateczny montaż wyrobu to połączenie półproduktów z procesów prostych.
ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO: 1 Proporcjonalności - nakazuje właściwy podział procesu produkcji miedzy poszczególne komórki produkcji, powinny one być w takich proporcjach, względem siebie, by móc zapewnić harmonijne wykonanie planowych działań, zakłócenia proporcji prowadzą do wąskich gardeł i załamania czynności
2 Liniowości — określa te przebiegi poszczególnych procesów produkcji powinny leżeć w Hnii prostej i przebijać bez nawrotów i skrzyżowań, drogi traimportowe powinny być jak najkrótsze. O zasadzie tej należy pamiętać przy ustawianiu budynków, magazynów.
3 Specjalizacji - podział pracy wg określonego kryterium czyli określonych charakterystycznych cech wykonania, powoduje .przydzielenie określonych branż, usprawnienie wykonywanych czynności.
4 Równoległości przebiegu procesów cząstkowych z punktu widzenia przebiegu procesu produkcji w czasie ważne jest by przewidziane do wykonania zespoły, operacje były wykonywane równolegle tj. w tym samym czasie na różnych stanowiskach roboczych, taki układ stanowi cechę równoległości procesów cząstkowych, które dają możliwość minimalizowania trwania cyklu produkcyjnego co z kolei powoduje zwiększenie produkcji w toku i zamrożenia środków obrotowych.


(…)

…, produktów przez wąskie gardło.
-Plan. „Just in Time" wraz z techniką KANBAN -eliminujące zapasy i przy
przyspieszające przepływ materiałów, półproduktów i produktów w układzie logistycznym przedsiębiorstwa.
Ad.2. Metody klasyczne zawierają się w 2 obszarach sterowania:
-sterowaniu międzykomórkowym - dotyczy każdej komórki w odniesieniu do wszystkich stopni złożoności w strukturze produkowanych wyrobów…
… i przestrzenny.
2. Jako integracja funkcjonalna polega na włączeniu do danego systemu niezbędnych procesów tak by system obejmował większy zakres funkcji i procesów, w rezultacie integracji odznaczał się większą autonomią.
System Just in time (system ssący) ogólną ideą organizowania procesów (gł. Prod, choć też zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych). Jej sednem jest uwypuklenie roli czynnika czasu w ekonomice…
…- produkcja wielkoseryjna i masowa trwająca dłuższy czas. Okres miesięczny -kalkulacje kosztów i zadań pracowników. Najznany system dokumentacji określający czas produkcji składa się z następujących dokumentów:
-karta zużycia materiału i zmianowe plany
-karta limitowa - dokument dyspozycyjno ewidencyjny.
Dokumentacja odchyleniowa
l. Karty materiałowe - wystawiane w sytuacjach nietypowych dla przebiegu produkcji mogą być spowodowane zaniżeniem norm zużycia, zmiany technolologicznego znakowania lub zaginięcia wyrobu w czasie procesu produkcyjnego. 2-Dodatkowe karty pracy - służą do odbioru dodatkowych płac za dodatkową płacą lub zmienione warunki pracy. ELASTYCZNIE SYSTEMY PRODUKCYJNE ESP to zintegrowany komputerowo zbiór obrabiarek i pomocniczych urządzeń technologicznych sterowanych numerycznie…
… i środki techniczne do przechowywania przedmiotów produkcji w toku.
-P. manipulacji - urządzenia i środki techniczne umożliwiające przekazywanie przedmiotów pracy, palet i narzędzi pomiędzy podsystemami wytwarzanie, transport.
-P pomocy warsztatowych - zbiór narzędzi skrawających, pomiarowych, kontrolnych itp. stosowanych do prac produkcyjnych
-P. zasilania i usuwania odpadów - urządzenia i środki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz