Zarządzanie produkcją - opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją - opracowanie pytań - strona 1 Zarządzanie produkcją - opracowanie pytań - strona 2 Zarządzanie produkcją - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

in takie jak: elementy systemu produkcyjnego, otoczenie, klasyfikacja systemów, technologia grupowa, cykl produkcji, komórka produkcyjna, produkcja jednostkowa, produkcja masowa.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: plan strategiczny, bilansowanie produkcji, wykres Gantta, komórki ruchu, sterowanie międzykomórkowe, just-in-time, metoda kanban, zagospodarowanie przestrzenne, dom jakości, kompleksowe zarządzanie jakością, pięć poziomów organizacji stanowisk.

1. Wymień 5 podstawowych elementów systemu produkcyjnego.
1. Wektor wejścia X (nakłady), w skład którego wchodzą wszystkie czynniki produkcji
2. Wektor wyjścia (efekty), w skład którego wchodzą wyroby, usługi oraz odpady produkcyjne, często szkodliwe dla środowiska.
3. Procesy przetwarzania T wektora wejścia nazywane procesem produkcyjnym.
4. Proces zarządzania systemem.
5. Sprzężenia materialne, energetyczne i informacyjne pomiędzy wymienionymi elementami składowymi systemu produkcyjnego.
2. Opisz otoczenie pierwszego i drugiego stopnia.
Otoczenia pierwszego stopnia tworzy przedsiębiorstwo, zakład, w ramach którego dany system produkcyjny funkcjonuje.
Otoczenie drugiego stopnia to wszystko to, co znajduje się na zewnątrz przedsiębiorstwa i wpływa na jego system produkcyjny.
3. Co to jest produktywność systemu produkcyjnego?
Produktywność jest to współzależność między nakładami a efektami. Ma ona znaczenie organizatorskie w procesie produkcji. Jest to współzależność wyrażana jako stosunek wektora wejścia X do wektora wyjścia Y. Produktywność jest podstawowym kryterium oceny funkcjonowania systemów produkcyjnych o różnych stopniach agregacji oraz pod różnym kątem (energochłonności, pracochłonności i kapitałochłonności).
4. Podaj minimum pięć wskaźników produktywności pracy oraz maszyn i urządzeń.
Produktywność pracy:
- wartość sprzedaży produkcji w zł na roboczogodzinę liczoną w zł
- wartość sprzedaży produkcji w zł na jednostkę kosztu pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie
- sprzedaż produkcji w zł na jednostkę kosztu pracy liczoną jak poprzednio
Produktywność maszyn i urządzeń:
- wartość sprzedaży produkcji w zł na dysponowaną maszynogodzinę
- wartość sprzedaży produkcji w zł na faktycznie przepracowaną motogodzinę
- wartość sprzedaży produkcji w zł na jednostkę kosztu postoju maszyn
- wartość sprzedaży produkcji w zł na jednostkę kosztu pracy maszyn.
5. Wymień 4 rodzaje kryteriów według których klasyfikuje się zwykłe systemy produkcyjne.
Systemy produkcyjne klasyfikuje się według następujących kryteriów:- ciągłości i przebiegu w czasie
- rodzajów stosowanych technologii
- cech organicznych
- zastosowanych środków pracy.
6. Co to jest struktura procesu wytwórczego podstawowego?
Struktura procesu wytwórczego podstawowego jest to układ faz i procesów technologicznych, kontrolnych, transportowych i magazynowych występujących w tych fazach jak również operacji produkcyjnych wraz z powiązaniami materiałowymi energetycznymi i informacyjnymi umożliwiającymi taki przepływ materiałów prze stanowisko robocze aby można było wykonać gotowy wyrób i przekazać go do dystrybucji.

(…)

… PERT i CPM są przydatnym narzędziem, pomocnym w planowaniu i kontroli. Stosując te metody, kierownicy mogą osiągnąć duże korzyści. Metoda CPM ( Critical Path Metod- ścieżki krytycznej) i PERT (Program Evaluation and Review Technique- technika oceny i kontroli programu) pozwala na określenie ścieżki krytycznej - najdłuższej ścieżki pod względem czasu, która prowadzi do realizacji projektu. Określa…
… rozpoczyna proces przełożenia wytycznych konstrukcyjnych na proces wytwórczy, czyli techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji. Jego realizacja obejmuje zazwyczaj następujące etapy:
- ustalenie zakresu kooperacji - analiza technologiczności wyrobu - projektowanie procesów technologicznych i metod wytwarzania - projektowanie metod pracy i norm czasowych - projektowanie materiałów wyjściowych…
… przepływu produkcji zaliczamy:
- wielkości braków produkcyjnych
- wielkości serii
- wielkości partii produkcyjnych
- współczynniki przekroczenia norm - pracochłonność jednostkowa wyrób - wielkość przerw międzyoperacyjnych - długotrwałość cykli produkcyjnych
- takt produkcji wyrobów - okres powtarzalności produkcyjnych
- wielkość zapasów produkcji w toku
36. Co to jest bilansowanie produkcji w danym okresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz