Programowanie liniowe produkcji-metoda graficzna-praca zaliczeniowa na ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 8862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programowanie liniowe produkcji-metoda graficzna-praca zaliczeniowa na ćwiczenia - strona 1 Programowanie liniowe produkcji-metoda graficzna-praca zaliczeniowa na ćwiczenia - strona 2 Programowanie liniowe produkcji-metoda graficzna-praca zaliczeniowa na ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Praca zaliczeniowa zapisana jest w formacie .doc, ma 5 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota i cel programowania liniowego, sformułowanie matematyczne zagadnienia programowania liniowego, zastosowanie programowania liniowego w praktyce, rozwiązanie zadania metodą graficzną oraz interpretacja, zmienne decyzyjne, funkcja celu, warunki ograniczające, wykres, wartości funkcji celu w punktach wierzchołkowych, wnioski.

Zarządzanie produkcją
L.p.
Nazwisko i imię
Grupa dziekańska
Punkty
1.
Pasternak Damian
301
2.
Poniewierka Błażej
301
Temat: Programowanie liniowe-metoda graficzna
1. Istota i cel programowania liniowego
Programowanie liniowe jest teorią opisującą problem minimalizacji lub maksymalizacji
funkcji liniowej na zbiorze określonym przez układ warunków liniowych (tj. równa lub
nierówności liniowych).
Pełne matematyczne sformułowanie zagadnienia programowania liniowego zawiera układ równań liniowych, które opisują warunki zagadnienia (ograniczenia) i funkcję liniową, która wyraża cel zagadnienia. Rozwiązanie problemu, które spełnia zarówno warunki zagadnienia jak i dane wymagania nazywamy rozwiązaniem optymalnym. Należy tutaj stwierdzić, iż zagadnienie maksymalizacji funkcji celu można bez problemu przekształcić na zagadnienie minimalizacji przez zamianę znaków przy współczynnikach funkcji celu.
Maksymalizacja lub minimalizacja funkcji celu pozwala na wybranie spośród wielu rozwiązań dopuszczalnych jednego rozwiązania, spełniającego wszystkie warunki zagadnienia (ograniczenia). Układ może mieć rozwiązania wielokrotne, czyli takie, że więcej niż jedno nieujemne rozwiązanie daje tę samą optymalną wartość funkcji celu.
Sformułowanie matematyczne zagadnienia programowania liniowego:
I. Decyzjezmienne decyzyjne:
II. Celfunkcja celu:
III. Ograniczenianierówności:
2. Zastosowanie programowania liniowego w praktyce
Wiele gałęzi przemysłu wykorzystuje w swojej działalności metody programowania liniowego. Jeśli tylko istnieje jakiś problem związany z maksymalizowaniem lub minimalizowaniem danej wartości a ograniczenia dadzą się przedstawić w postaci liniowej, to do ich rozwiązania problemu może z dużą dokładnością służyć programowanie liniowe. Zagadnienia te można zastosować w wielu gałęziach przemysłu: hutnictwie, przemyśle chemicznym, węglowym, w cywilnych liniach lotniczych, łączności, przemyśle papierniczym i naftowym czy w kolejnictwie.
W analizie ekonomicznej głównym zastosowaniem metod programowania liniowego jest model przepływów międzygałęziowych używany do analizy wpływów i wydatków budżetu. Drugim ważnym zastosowaniem jest interpretacja teorii przedsiębiorstwa. Rozpatruje się tu zagadnienie określenia programu produkcji, który maksymalizuje dochody przedsiębiorstwa przy ograniczonych surowcach i czynnikach pracy. Modelami programowania liniowego i analizy działalności gospodarczej badano też zagadnienia teorii lokalizacji zakładów przemysłowych.
      W zagadnieniach wojskowych, które jako pierwsze stały się obiektem zainteresowania programowania liniowego, głównym obszarem zastosowań są problemy transportu. Przy założeniu stałej bazy transportowej celem jest maksymalizowanie przewożonego ładunku lub zminimalizowanie kosztu jego przewozu.


(…)

…).
Pełne matematyczne sformułowanie zagadnienia programowania liniowego zawiera układ równań liniowych, które opisują warunki zagadnienia (ograniczenia) i funkcję liniową, która wyraża cel zagadnienia. Rozwiązanie problemu, które spełnia zarówno warunki zagadnienia jak i dane wymagania nazywamy rozwiązaniem optymalnym. Należy tutaj stwierdzić, iż zagadnienie maksymalizacji funkcji celu można bez problemu…
…. Teoretyczne i obliczeniowe aspekty programowania liniowego zostały zastosowane z dużym powodzeniem do dziedzin analizy kombinatorycznej, teorii zbiorów częściowo uporządkowanych, teorii sieci i grafów oraz teorii systemów o rozróżnialnych reprezentantach.
3 Rozwiązanie otrzymanego zadania metoda graficzna oraz interpretacja
Zmienne decyzyjne:
ilość S1
ilość S2
Funkcja celu:
Ograniczenia:
Warunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz