Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. - strona 1 Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. - strona 2 Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. - strona 3

Fragment notatki:

Rola Zaopatrzenia I Zbytu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Podstawą odniesienia sukcesu w każdym przedsiębiorstwie jest możliwe w sytuacji synergicznego związku między planowaniem, marketingiem (projektowaniem), zaopatrzeniem, produkcją oraz zbytem. Wszystkie te elementy potężnego łańcucha produkcyjnego przynoszą zamierzony efekt przedsiębiorstwu jedynie, gdy sprawnie współpracują ze sobą. Czynności, w wyniku których powstają wyroby lub usługi zaspokajające oczekiwania konsumenta, są uzasadnione ekonomicznie. Wszystkie te czynności odgrywają ogromną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, warunkują one istnienie produktu lub usługi na rynku, a tym samym firmy. Przedsiębiorstwo jest podmiotem nastawionym na zysk, czyli musi produkować na tyle atrakcyjne wyroby, czy oferować atrakcyjne usługi, by zachęcić do zakupu jak najwięcej konsumentów.
Zaopatrzenie i zbyt należy do pionu ekonomiczno-handlowego w przedsiębiorstwie. Jedną z najważniejszych cech systemu przetwórczego jest sprawność, z jaką jego produkt trafia do odbiorców. Jakiekolwiek rozważania nad tym zagadnieniem muszą dotyczyć wyznaczenia miejsca, w którym należy ulokować zakład produkcyjny lub obiekt, prowadzący działalność gospodarczą, jak również określenie zapotrzebowania na transport materialnych zasileń i produktów działania systemu. Sprawny system zaopatrzenia materiałowego i dystrybucji wyrobów obniża koszty i podwyższa efektywność obsługi w postaci szybszych dostaw i rzadszego występowania braków magazynowych. Rodzaj produkowanych wyrobów jest oczywiście głównym czynnikiem projektowania najlepszego systemu dystrybucji. Zakład wytwórczy może być zlokalizowany w pobliżu odbiorców, w przeciwnym wypadku trzeba będzie produkty transportować. Dostawa, przyjęcie, przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, ludzi, wyposażenia lub gotowych wyrobów i usług, wpływają nie tylko na liczbę i lokalizację niezbędnych jednostek organizacyjnych, lecz także na sposób ich zaprojektowania.
Niewiele jest organizacji całkowicie niezależnych, tzn. że ich produkty i usługi są wytwarzane z własnego materiału i w jednym miejscu. Część materiałów i usług jest zwykle pozyskiwana ze źródeł zewnętrznych. Podstawowym celem działu zaopatrzenia jest zapewnienie właściwego sprzętu i wyposażenia technicznego, materiałów, usług oraz zasileń innego rodzaju we właściwej ilości i o właściwej jakości, z odpowiedniego źródła we właściwym czasie i po korzystnym koszcie. Oprócz tego dział ten spełnia kilka innych obowiązków działając, jako okno na świat przedsiębiorstwa, które dostarcza informacji o każdym nowym produkcie, technologii, materiale czy usłudze. Dział zaopatrzenia powinien również służyć radą w zakresie możliwych do uzyskania cen, dostaw i parametrów produktów podczas prac w działach badawczych, konstrukcyjnych i rozwojowych.


(…)

… będą najbardziej właściwe. Należy tu uwzględnić liczne czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji, spośród których do decydujących można zaliczyć:
rodzaj produktu
segment produktu
cechy przedsiębiorstwa
zasoby finansowe
strukturę dystrybucji
Rodzaj produktu jest podstawowym czynnikiem wyboru kanału dystrybucji. Produkty o wysokiej cenie, dobra inwestycyjne, produkty złożone technicznie są często…
… o równowadze między zaopatrzeniem i zbytem, a innymi atrybutami przedsiębiorstwa, np. wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwie.
LITERATURA:
Han P.Muhleman, John S.Oakland, Keith G. Lockyer, “Zarządzanie, produkcja i usługi” 1997 r.
St. Dębski, D. Dębski, “Ekonomika I organizacja przedsiębiorstw” cz. II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999 r., Ricky W. Griffin „Podstawy zarządzania…
… się zaopatrzeniem można nazwać służbą zaopatrzenia. Do zadań owych służ należy:
ustalenie ilości i wartości potrzebnych materiałów
organizowanie dostaw materiałów przez zamówienie i zakup
prowadzenie gospodarki materiałowej (przechowywanie i wydawanie)
sporządzanie sprawozdań z dostaw i rozchodu materiałów
Choć zaopatrzenie jest w sposób oczywisty ważną sferą działalności kierowniczej, to często jest lekceważone zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i w sektorze usług. Oddzielenie zaopatrzenia od sprzedaży zostało wszakże zaniechane w wielu dużych organizacjach zajmujących się sprzedażą detaliczną. Właśnie tam stwierdzono, że zaopatrzeniowiec musi być odpowiedzialny za całość „handlowej drogi produktu” - jego wybór, jakość, właściwości techniczne, dostawę, cenę, odbiór techniczny i niezawodność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz