Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE - strona 1 Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE - strona 2 Zarządzanie i sterowanie produkcją, wykłady MWSE - strona 3

Fragment notatki:

doc i zawiera 38 stron maszynopisu. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: metoda to, technika to, metodyka to, zasady, wyróżniamy w naukach organizacji i zarządzania, grupy (rodziny) metod szczegółowych, metody wartościowania pracy, D. Elizur, Czyja praca ma większą wartość? Metoda sumaryczna, Metoda analityczna, Metoda dynamiczna, Metody wartościowania pracy, Metoda Analityczna, System BEDAUX (1916), Metoda Analityczna, System BEDAUX (1916), Metoda, Analityczna, System BEDAUX (1916), Metoda analizy wartości. Notatka zawiera ponadto omówienie takich zagadnień, jak: U podstaw analizy wartości leży pojęcie SYSTEMU! Metoda analizy wartości, METODA ABC, Vilfredo Pareto, krzywej Pareto, Analiza XYZ, Metoda Wilsona, Kluczowe czynniki analizy, Ustalenie właściwego poziomu zapasów, kanban, Just in Time, reguly kanban, kanban ? wady i zalety, japońskie metody zarządzania, Kaoru Ishikawa, Kluczowe przesłanki, Diagram Ishikawy. W notatce znaleźć można omówienie następujących zagadnień: Kategorie przyczyn, 5M, 4P, 4S, Metody zintegrowane, Współczesne metody zarządzania, Outsourcing, Outsourcing wewnętrzny, Typowe usługi outsourcingowe, zarządzanie logistyczne, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Optymalizacja kosztów logistycznych- struktura logistycznych kosztów łącznych, Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw (SCM), Łańcuch logistyczny, Ch.C. Poirierkaizen, II, (Manufacturing Resource Planning) MRP, system ERP

METODA TO
Świadomy i uporządkowany sposób stosowany dla osiągnięcia określonego celu [Encyklopedia Larousse][1].
Systematycznie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu [Słownik języka polskiego][2]. Sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań [Słownik języka polskiego][3].
 Systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów [T. Kotarbiński][4].
Powtarzalny sposób działania zwiększający jego sprawność, sposób, który jest wyznaczany za pomocą spójnego zbioru reguł (dyrektyw) [S. Kamiński][5].
Odpowiednią do stanu rzeczy najkrótszą drogę do celu działania, a dokładniej: świadomie i systematycznie stosowany, wzorcowy dobór i układ elementarnych czynności, który pozwala skuteczniej i ekonomiczniej (wydajniej i oszczędniej) uzyskać cel tego działania [T. Kotarbiński]. TECHNIKA TO
Części składowe metody (parts within a method) [Encyclopedia od Management
METODYKA TO
Poprawny metodologicznie zbiór dyrektyw, wskazujący sposoby działania, metody prowadzące do danego celu [T. Pszczołowski] ZASADY TO:
zawierają ogólne wskazówki, wytyczne działań organizatorskich. Np. Zasada podziału pracy głosi, że jeśli jakąś pracę podzielimy na cząstki, z których każdą powierzymy do wykonania odrębnemu stanowisku (pracownikowi, komórce, maszynie itd.), to wydajność pracy wrośnie.
Wyróżniamy w naukach organizacji i zarządzania: metody analityczne (jak jest?)
metody diagnostyczne (jest dobrze czy źle?)
metody projektowe / ulepszające / prognostyczne (co należy robić?)
Istota i treść analityczno-diagnostycznej metodyki badania i doskonalenia organizacji i procesów pracy
Grupy (rodziny) metod szczegółowych
Metody wartościowania pracy
CEL główny: opracowanie systemu wynagrodzeń (płace) Cele pomocnicze (D. Elizur):
Dostarczanie podstawy dla obiektywnej, racjonalnej struktury płac,
Korektę istniejących niesprawiedliwości przy ustalaniu indywidualnych poziomów płac,
Stworzenie możliwości ustalenia kr

(…)

… (SCM)
Logistyczna koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) w sensie funkcjonalnym obejmuje:
źródła dostaw
dostawców
politykę zakupu i gromadzenia surowca
przepływ materiałów wewnętrznych przedsiębiorstwa
przechowywanie końcowych produktów
dystrybucję
transport i magazynowanie
Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw powinno przynieść następujące efekty:
koordynację dostaw surowca - mniejsze…
… za pomocą jednego kliknięcia myszką...
 
v     Dzięki wykorzystaniu Strategicznych kart wyników (Balanced Scorecared) możemy analizować i oceniać w czasie rzeczywistym różnorodne kluczowe wskaźniki wydajności dotyczące wszystkich procesów gospodarczych przebiegających w sieci przedsiębiorstw współpracujących w ramach jednego łańcucha logistycznego.
v     Z kolei, Kokpit zarządzania łańcuchem dostaw (SAP…
… produkcji, czyli minimalnego kosztu magazynowania.
Możemy przyjąć trzy strategie:
utrzymywanie dużych stanów magazynowych,
rezygnacja z magazynowania zapasów na rzecz metody „Just-in-Time” (JIT),
rozwiązania optymalizujące poziom zapasów (rozwiązanie pośrednie) - tzw. zapasy buforowe.
Kluczowe czynniki analizy:
przewidywalność sprzedaży (prognoza),
częstotliwość i skala wahań sezonowych sprzedaży…
…,
wymagania odbiorców w zakresie poziomu obsługi dostaw (pakietu serwisowego),
koszty zamawiania i realizacji dostaw (koszty stałe),
wartość zapasów (koszt ubezpieczenia, kapitału obrotowego),
sprawność dostaw (w tym ich szybkość i niezawodność),
koszty utrzymania zapasów na magazynie (w tym koszty kredytu obrotowego).
Ustalenie właściwego poziomu zapasów :
Poziom zapasów przeciętnych w przedsiębiorstwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz