Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie - strona 1 Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie - strona 2 Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T. OGÓLNOZAKŁADOWE PLANOWANIE PRODUKCJI.
Ogólnym celem planowania produkcji jest spełnianie wymagań klientów w wymiarze ilości, asortymentu a także jakości, niezawodności, szybkości, elastyczności i ceny.
Spełnienie tego ostatniego wymogu wymaga racjonalnego wykorzystania zasobów materiałowych i zdolności produkcyjnej. Pomiędzy wymienionymi celami mogą występować sprzeczności, które próbuje się godzić poprzez:
planowanie działań w czasie tzn. ustalanie: co, ile, kiedy, gdzie należy zakupywać lub produkować;
poprzez odpowiednie planowanie zdolności tzn. bilansowanie planowanych zadań ze zdolnościami produkcyjnymi
Maksymalnego poziomu obsługi klienta w wymiarze; jakości, niezawodności, szybkości elastyczności i ceny.
Na wszystkich tych poziomach planowaniu zadań w czasie towarzyszy planowanie zdolności.
Bieżące zarządzanie produkcją zajmuje się planowaniem taktycznym i operacyjnym. Ogólny schemat planowania wg koncepcji MRP II ma następującą postać:
Pozycje Planowanie zadań
w czasie
Planowanie zdolności
Poziom zasobu
Linie, rodziny
produktów
Zagregowane planowanie
produkcji
Planowanie zasobów
Zakłady Poszczególne
produkty
Operatywne planowanie
produkcji
„Zgrubne” planowanie
zdolności Krytyczne stanowiska
pracy
Składniki
Planowanie potrzeb
materiałowych
Planowanie zdolności
produkcji
Wszystkie stanowiska
pracy
Operacje Harmonogramowanie operacji
Sterowanie wejściem/wyjściem
Poszczególne maszyny
Podane 2 funkcje w różnym stopniu szczegółowości realizowane są na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
Na poziomie strategicznym formułuje się ogólne cele przeds. oraz określa przedsięwzięcia jakie należy podejmować, aby odpowiednio do potrzeb rynku ukształtować techniczno - organizacyjną strukturę systemu produkcyjnego (produkty, zasoby, procesy, struktury produkcyjne i przestrzenne, system pracy).
Na poziomie taktycznym opracowuje się zagregowany plan produkcji, stanowiący kluczowy element techniczno - ekonomicznego planu przedsiębiorstw.

(…)

… (closed loop MRP + moduły finansowe).
Moduły finansowe tj. rachunkowość + elementy rachunkowości zarządczej.
Obecnie systemy te są dalej rozwijane a nowe generacje określa się nazwą ERP (planowania zasobów przeds.) (Enterprise Resource Planning).
Systemy klasy MRP i ERP stanowią element koncepcji zintegrowanego komputerowo wytwarzania (CIM). Koncepcja ta oprócz systemu MRP obejmuje:
wspomaganie…
… sprawdzamy stan zapasu i jeżeli osiągnie on punkt zlecania zamawiamy różnicę pomiędzy stanem rzeczywistym a podstawowym.
Zasada (Q, T).
Co pewien okres czasu zamawiamy określoną ilość Q.
Systemy te w przyszłości stosowano zarówno w odniesieniu do zapasów handlowych o zapotrzebowaniu niezależnym jak i zapasów produkcyjnych (materiały, produkty, produkcja w toku) o zapotrzebowaniu niezależnym.
Współcześnie…
… występujące pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi wyrobu finalnego.
Dla każdej pozycji ustala się co wchodzi w jej skład i w jakiej ilości.
A - 100
A - 100
C - 200 (1) D - 200 (1) C - 200 E - 300 (2)
E - 300 (2) D - 200
Struktury wyrobów określa się jako zestawienia materiałowe (receptury - w przemyśle spożywczym) i przedstawia w postaci wielopoziomowych schodkowych rozwinięć produktu.
kartoteka…
… zleceń można podzielić na 2 ogólne grupy:
systemy zleceń wg normatywnych zapasów, w których decyzje o uruchomieniu zleceń podejmuje się na podstawie stanu zapasu. Do tej metody zalicza się klasyczne systemy statystycznego uzupełniania zapasu a także system KANBAN,
systemy wg wzorcowych wyprzedzeń, w których terminy uruchomień ustala się w oparciu o normatywne cykle poszczególnych faz procesu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz