Zarządzanie w usługach i produkcji

note /search

Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opr...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1302

T. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRODUKCYJNEJ I PRZESTRZENNEJ PRZEDS. Kształtowanie struktury produkcyjnej polega na grupowaniu mniejszych komórek produkcyjnych w większe w oparciu o określone kryteria. Natomiast kształtowanie struktury przestrzennej polega na lokalizacji wyodrębnionych komórek w określ...

Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1820

T. LOGISTYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zarówno w fazie projektowania jak i bieżącego funkcjonowania wykorzystuje się logistyczne parametry przebiegu procesu (normatywy planistyczne), do których zalicza się: serie, partie, rytm, cykl, zapasy. Parametry te wykorzystuje się przy s...

Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2562

T. OGÓLNOZAKŁADOWE PLANOWANIE PRODUKCJI. Ogólnym celem planowania produkcji jest spełnianie wymagań klientów w wymiarze ilości, asortymentu a także jakości, niezawodności, szybkości, elastyczności i ceny. Spełnienie tego ostatniego wymogu wymaga racjonalnego wykorzystania zasobów materiałowych i z...

Planowanie i mierzenie zdolności produkcyjnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3241

T. PLANOWANIE I MIERZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ. POJĘCIE I MIARY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ (WYDAJNOŚCI). Zdolność produkcyjna - to maksymalna ilość produktu jaka może być wykonana w określonym czasie. Wyróżnia się: zdolność planowaną - określaną w fazie projektowania dla optymalnych warunków techn...

Projektowanie i analiza procesów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

T. PROJEKTOWANIE I ANALIZA PROCESÓW. Proces - to zespół powiązanych działań wykorzystujących zasoby organizacji w celu kreowania istotnych dla klientów wartości (wyrobów i usług). Łańcuchy (strumienie) wartości puszki coli: Las sosnowy Kopalnia boksytu Pole zbożowe Pole buraczane Papierniczy Mły...

Projektowanie produktów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

T. PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW POJĘCIE, PRZEDMIOT I CEL PROJEKTOWANIA. Projektowanie produktu - obejmuje wszystkie działania i decyzje dotyczące wprowadzania nowych produktów oraz modernizacji już istniejących. Jego przedmiotem jest produkt (wyrób fizyczny lub usługa). Projektowanie wpływa na szereg ...

Różnorodność przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych-opracowanie...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

RÓŻNORODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH Najmniejszym przedsiębiorstwem produkcyjnym jest samodzielny rzemieślnik np. szewc. Poczynając od nawiązania kontaktu z klientem, ustala z nim krój butów, mierzy jego stopy, wstępnie określa i uzgadnia cenę zamówionych butów, ustala termin ich...

Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Produkcja polega na wytwarzaniu dóbr materialnych ale także usług. Produkty materialne i niematerialne są podstawą gospodarki. Wykład pt.: ”Zarządzanie produkcją” zazwyczaj obejmuje następujące zagadnienia: układ w którym odbywa się produkcja - co pr...