Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie - strona 1 Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie - strona 2 Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA PRODUKCJĄ I USŁUGAMI
Produkcja polega na wytwarzaniu dóbr materialnych ale także usług. Produkty materialne i niematerialne są podstawą gospodarki. Wykład pt.: ”Zarządzanie produkcją” zazwyczaj obejmuje następujące zagadnienia: układ w którym odbywa się produkcja - co produkujemy, w jakiej skali, jakimi środkami dysponujemy, itd., techniczna baza produkcji: lokalizacja przedsiębiorstwa, zagospodarowanie terenu, wybór wyposażenia, organizacja procesu produkcji, dostawa i magazynowanie surowców i podzespołów - podstawy logistyki, formy zbytu np. „just in time”, jakość procesu produkcyjnego i wyrobów, sprawy ludzkie - działanie kierownika, motywowanie pracowników itp., działalność „utrzymania ruchu” urządzeń produkcyjnych, Realizacja cyklu produkcji obejmuje szereg zagadnień m. in.: wybór produktu, jego jakości uwzględniającej możliwości konkurowania z innymi produktami na rynku (jakość także jako trwałość, niezawodność, atrakcyjność dla klienta), projektowanie produktu, projektowanie procesu technologicznego, stworzenie warunków produkcji (urządzenia i ich rozmieszczenie, kadra), organizacja produkcji i produkcja oraz zbyt (formy zbytu, serwis poprodukcyjny, prognozowanie popytu). Prognozowanie popytu jako działalność marketingowa ma miejsce już na początku tego cyklu ale może ulec korektom po rozpoczęciu zbywania gotowego produktu. Ujmując historycznie działalność gospodarczą człowieka najpierw dominowało rolnictwo, a po szerokiej ewolucji działalność tę zdominował przemysł. Wszystko to daje produkty. Działalność tę można obecnie podzielić na wytwarzanie: „wyrobów”, które cechuje postać materialna, „usług”, które są niematerialne. We współczesnej działalności gospodarczej coraz większy udział mają usługi na które rośnie popyt. W rzeczywistości podział ten się zaciera ponieważ wytwarzanie 6 wyrobów coraz bardziej jest wspierane przez usługi. Wiele usług ma powiązanie z wyrobem materialnym np.: usługi projektowe, zaopatrzenie w surowce, zbyt wyrobów, serwis wyrobów itd. Związek organizacji wytwarzania wyrobów i usług jest wyraźny - występujące mechanizmy są podobne, a nawet takie same. Ciekawe, że nawet usługi nie związane z wytwarzaniem wyrobów np. opieka zdrowotna zawierają elementy organizacyjne podobne jak w produkcji wyrobów. Ocena postępowań i jej skutków jest łatwiejsza w przypadku wytwarzania wyrobów bo możemy ocenić, a nawet mierzyć jakość wyrobów. Natomiast ocena usług jest tylko w części „mierzalna”. Większość efektów usług jest „ulotna” bo o ich jakości często decydują opinie i porównania dokonywane w sposób subiektywny przez klientów. Sprawami tymi szerzej zajmuje się przedmiot „marketing”. Z usług korzystają klienci często w fazie ich tworzenia i stosowania; w przeciwieństwie do produkcji wyrobów przeważnie nie da się stworzyć „zapasu” usług. Usługi przemysłowe wspierają produkty. Wielcy producenci komputerów często zarabiali przede wszystkim nie na sprzedaży nowych komputerów lecz na konserwacji terminali. Producenci sprzętu wykorzystują skuteczny serwis i usługi pomocnicze jako centralną strategię marketingową tworzenia wzrostu sprzedaży. Ponadto istnieją firmy „czysto usługowe”, które zaopatrują przedsiębiorstwa i organizacje „we wszystko”.

(…)

… z wykorzystaniem i rolą działających w przedsiębiorstwach kierowników i pracowników. Biorąc to wszystko pod uwagę zaproponowałem ujęcie w wykładzie jedynie krótkiego streszczenia niektórych zasad dotyczących organizacji pracy. Wykorzystując moje wieloletnie doświadczenie w kierowaniu produkcją w hutach żelaza i w kierowaniu przemysłowym instytutem badawczym, chcę zużyć przeważającą część czasu, jakim dysponuję…
… minimalizacji zapasów. Z tego punktu widzenia zapas rud wynoszący 20 tys. ton wydaje się duży. Jeżeli dzienne zużycie rud wynosi właśnie 20 tys. ton, to w praktyce wielkie piece otrzymają rudę nie uśrednioną (nie wymieszaną) prawie wprost z transportów kolejowych. Ruda w transportach pochodzi z różnych miejsc kopalni lub z różnych kopalń; nie jest więc jednakowa. Zużywając w wielkich piecach rudy…
… przez co najmniej 3 - 4 dni dla wzajemnego oddziaływania poszczególnych składników i wyrównania wilgotności co decyduje o przebiegu następnie procesu spiekania (zbrylania) drobnych ziarn rud,
1 dzień na rozebranie uśrednionego zwału rudy i jej spiekanie. Razem więc ruda powinna przebywać na składowisku przed jej zużyciem przez co najmniej 6 dni. Warunki takie stworzyłoby powiększenie zapasu o 100 tys. ton…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz