Istota zarządzania produkcją-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota zarządzania produkcją-opracowanie - strona 1 Istota zarządzania produkcją-opracowanie - strona 2 Istota zarządzania produkcją-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją - uporządkowany zbiór działań wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Planowanie - wytyczanie celów organizacji i określenie sposobów ich realizacji
Podejmowanie decyzji - część procesu planowania obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości
Organizowanie - logiczne grupowanie działań i posiadanych zasobów
Przewodzenie - zespół procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji
Kontrolowanie - obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów
Modelowe ujęcie zarządzania w organizacji
Produktywność systemu produkcyjnego
Każda organizacja jest użyteczna tylko wtedy, gdy jest w stanie zaspokoić potrzeby klienta.
Proces zaspokajania potrzeb klienta obejmuje:
określenie potrzeb klientów i przełożenie ich na szczegółowe prognozy
analizowanie prognoz i ich integrowanie celem ustalania szczególnych planów działania
konsultowanie planów z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi
tworzenie informacji wejściowych dla działalności wytwórczej, której efektem jest produkt lub usługa
dostarczenie produktu, usługi klientowi - zaspokojenie jego potrzeby
Funkcja zarządzania produkcją obejmuje działania składające się na 2, 3 i 4 etap.
Zarządzanie produkcją oparte na regule 5P:
Produkt - materialny wyraz powiązania między marketingiem a produkcją. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do wykonania produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Konieczne jest osiągnięcie zgodności wszystkich funkcji działalności gospodarczej, takich jak: działanie, estetyka, jakość, niezawodność, ilość, cena sprzedaży lub koszty produkcji, termin dostarczenia
Przedsiębiorstwo - majątek produkcyjny (budynki, urządzenia) spełniający potrzeby produktu, rynku pracowników i samej organizacji. Funkcja zarządzania działalnością podstawową obejmuje:
określenie przyszłego możliwego popytu
zaprojektowanie i rozmieszczenie budynków i biur
zapewnienie niezawodności działania maszyn i urządzeń
zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa
zapewnienie bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń
określenie potrzeb kadrowych
Procesy - wybór procesu racjonalnego dla danego produktu. Na decyzje o wyborze procesu wpływają czynniki: dysponowana wydajność, dysponowana umiejętność, typ produkcji, rozmieszczenie zakładu i urządzeń, bezpieczeństwo, potrzeby serwisowe, zaplanowany poziom kosztów

(…)

… kosztów
Programy dostaw wyrobów lub usług do klienta ustalające terminy - programy dostaw określają harmonogramy: zaopatrzenia w surowce i materiały, wytworzenia wyrobów lub świadczenia usług, eksploatacji maszyn i urządzeń, rozliczeń finansowych, magazynowania i transportu
Personel - ludzie różnią się intelektem, umiejętnościami i oczekiwaniami. Komunikowanie się, małe grupy robocze, współudział…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz