Projektowanie produktów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie produktów-opracowanie - strona 1 Projektowanie produktów-opracowanie - strona 2 Projektowanie produktów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T. PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW
POJĘCIE, PRZEDMIOT I CEL PROJEKTOWANIA.
Projektowanie produktu - obejmuje wszystkie działania i decyzje dotyczące wprowadzania nowych produktów oraz modernizacji już istniejących. Jego przedmiotem jest produkt (wyrób fizyczny lub usługa).
Projektowanie wpływa na szereg cech produktów takich jak:
jakość (typu i wykonania, głównie typu).
Jakość w zależności od rodzaju produktu może być z punktu widzenia klienta definiowana w takich kategoriach jak:
funkcjonalność (jakie funkcje produkt może spełniać?, jaki zaspokajać potrzeby?) i atrakcyjność,
sprawność (osiągi) - jak dobrze dany produkt realizuje funkcje?, zaspakaja potrzeby?,
niezawodność (z jaką pewnością dana funkcja (potrzeba) może być spełniana (zaspakajana) przez dany produkt?),
różnorodność - jest wyrażana liczbą odmian (modeli, wersji) oferowanych produktów oraz możliwością przystosowania produktu do specyficznych wymagań klienta. W zależności od zdolności przystosowania wyróżnia się następujące rodzaje produktów:
projektowane na zamówienie,
realizowane na zamówienie (mamy już gotową recepturę, ale nie podejmujemy żadnych działań dopóki nie dostaniemy zamówienia, proces dostosowujemy do potrzeb klienta),
produkt (w przemyśle elektro - montażowym to produkt montowany na zamówienie a w spożywczym konfekcjonowany na nie). Produkujemy pewne moduły (elementy) zgodnie z prognozami, ale gotowy wyrób (np. samochód, komputer) składamy na zamówienie.
W przemyśle spożywczym początkowe fazy procesu produkcyjnego są bardzo podobne, ale końcowe etapy i pakowanie przeprowadzamy już na zamówienie,
standardowe - wytwarzane „na zapas” (na magazyn):
dostępność - jest określana czasem realizacji zamówienia oraz terminowością dostaw,
koszt - ten jaki ponosi producent na wyprodukowanie, koszt (cena) jaki ponosi klient na zakup i w pewnych artykułach na eksploatację danego produktu i koszt związany z zagospodarowaniem odpadów po produkcie.
Cechy produktów ogólnie opisuje się w 3 podstawowych wymiarach:
ceny (kosztów),
czasu realizacji (szybkości),
jakości, niezawodności, elastyczności.
Zmiana w preferencji celów
Jakość, niezawodność, elastyczność
obecnie
dawniej

(…)

… się do analiz ekonomicznych, których celem jest porównanie kosztów opracowania produktu i produkcji wyrobu z przewidywanymi przychodami, zyskami. Wykorzystuje się tu taki metody ilościowe jak:
wewnętrzna stopa zwrotu,
aktualna wartość netto,
analiza kosztów i korzyści.
Analizy te obarczone są dużym ryzykiem (a raczej dane do nich). Występuje więc konieczność oszacowania tego ryzyka.
Analiza techniczna…
… materiał a my możemy wytworzyć nowy produkt;
konsultanci (inne źródła z zewnątrz) np. czasopisma fachowe, badania podstawowe;
konkurenci (benchmarking - ściąganie pomysłów od innych, ale w zorganizowany sposób).
Proces generowania pomysłów ma charakter innowacyjny i kreatywny (stosowanie „burzy mózgów”, analiza wartości, zmiana punktu widzenia).
WSTĘPNA SELEKCJA POMYSŁÓW.
Wszystkie pomysły poddaje…
… poszczególnych wymagań produktów firmy z produktami konkurentów;
cechy produktu - wyraża się wymagania klientów parametrami technicznymi produktu;
macierz powiązań - przedstawia się powiązania pomiędzy wymaganiami klienta a cechami produktu, wykorzystując odpowiedni system ocen;
macierz korelacji - ustala się pozytywne i negatywne zależności zachodzące pomiędzy cechami produktu;
ocena techniczna i docelowe…
… związanych z wytwarzaniem.
Ad. 3.
Oznacza ono uwzględnienie całego cyklu życia produktu oraz:
projektowanie wyrobów z materiałów z recyklingu lub z tych, które można poddać recyklingowi,
projektowanie wyrobów, które zużywają jak najmniej energii w fazie wytwarzania, użytkowania oraz wycofywania z rynku,
eliminowanie marnotrawstwa (występowania produktów ubocznych, zbędnego pakowania i transportu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz