Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce - Kasperek Marek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 9471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce - Kasperek Marek - strona 1 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce - Kasperek Marek - strona 2 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce - Kasperek Marek - strona 3

Fragment notatki:
...ISO 9000 jest uniwersalną serią standardów stosowanych powszechnie w planowaniu, produkcji, sprzedaży i serwisu produktu lub usługi.
Unikatowość ISO 9000 polega na możliwości zastosowania standardu w prawie wszystkich typach organizacji bez konieczności dokonywania zmian lub modyfikacji
Właściwe jego wprowadzenie wymaga postrzegania ISO 9000 przez zespół odpowiedzialny za jego funkcjonowanie jako całościowego standardu odnoszącego się do projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisowania
ISO 9000 zapewnia powtarzalność procesu ! – wynika to z wymagań...


...ISO 9000 – rozwinięty system jakości musi konsekwentnie koncentrować się na celu, którym powinno być prawidłowe funkcjonowanie organizacji. Tak więc ISO 9000 jest niczym innym jak zespołem kontrolnych wyznaczników zapewniających prowadzenie biznesu na światowym poziomie.
Pomimo swej powszechności ISO 9000 jest często źle pojmowane i mylnie traktowane jako system kontroli jakości.

Logistyka opiera się na procedurach na przykład na procedurze zakupowej, która określa jak organizować zakupy (punkt 7 w ISO).
Inicjator procesu zakupowego – komórka albo człowiek mający potrzebę zakupową
Procedura definiuje zakresy obowiązków wszystkich podmiotów biorących udział w procesie zakupów.

Struktura standardu ISO 9000
Seria ISO 9000 obejmuje pięć standardów: ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004. ISO 9000 oraz ISO 9004 są pewnego rodzaju wytycznymi wprowadzania systemów. ISO 9001, 9002, 9003 są modelami zapewniania jakości w przedsiębiorstwie....

NORMALIZACJA I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE
Prowadzący: dr Marek Kasperek
Konsultacje: poniedziałek - 11:30 - 421Dy
Egzamin: test jednokrotnego wyboru - 15 pytań
kasperek@ue.katowice.pl
W1 - 13.02.2012 Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu:
zarządzania jakością
zarządzania przez jakość
pozyskanie umiejętności stosowania narzędzi jakości
TCO - Total Cost of Ownership - nie należy skupiać się tylko na cenie ale wziąć też pod uwagę inne aspekty jak koszty eksploatacyjne
JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU
TPS - Toyota Production System:
Lean Logistyka
Jakość
LEAN
Ohmo 7 rodzajów MUDA czyli typów strat w produkcji
Eliminacja MUDA odbywa się poprzez wprowadzenie:
KAIZEN - zaangażowanie pracowników w poprawę miejsca pracy oraz JIT
SMED - Single Minutes Exchange of Die - redukcja czasu przezbrojenia maszyny do 9 min
5S - utrzymanie stanowiska w czystości, ergonomii i wizualizacji
TPM - Total Productive Maintenance - system przeciwdziałania awariom, nieplanowanym remontom itp P-D-C-A - Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdź - Działaj
Dział utrzymania ruchu - jego celem jest zapewnienie bezawaryjności poprzez przeglądy, remonty, konserwację, smarowanie i usuwanie awarii.
KAIZEN dał bodziec do konstrukcji logistyki lecz ma jedną bardzo dużą wadę - w Europie nie działa to tak jak w Japonii ponieważ brakuje identyfikacji z miejscem pracy.
Z tego powodu powstało LEAN MANAGEMENT a następnie LEAN PRODUCTION
Narzędziem LEAN są BIG PICTURE oraz WYKRES SPAGHETTI
QFD - Quality Function Deployment - Dom Jakości - metoda przekładająca oczekiwania klienta w języku naturalnym na komponenty techniczne,
FMEA - analiza ryzyka i skutków tego ryzyka dla produktu i jego procesu
MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych
NL - Nowoczesna Logistyka
CO TO JEST JAKOŚĆ?
pewien stopień doskonałości - Platon
jest jedną z dziesięciu kategorii, które umożliwiają podział wszystkich pojęć na grupy logiczne (czas, miejsce, ilość, substancja) - Arystoteles
to zespół cech sta

(…)

… obsługi klienta formułujemy grupę kontrolną klientów, której następnie przedstawiamy, z prośbą o ocenę, listę interesujących nas parametrów.
Przykład: Firma DOMAR zajmuje się sprzedażą oprogramowania komputerowego a w szczególności tworzeniem dedykowanych programów księgowych.
Atrybuty obsługi
IP
RP
Możliwości wprowadzenie zmian w trakcie realizacji projektu
4
3
Jakość otrzymanego w wyniku produktu
3
4…

Rodzaje procesów biznesowych - logistycznych
Wykonawcze, kluczowe procesy - obejmują czynności dodawania wartości np. produkowanie, świadczenie usługi
Wspierające, pomocnicze procesy - obejmują czynności niezbędne dla efektywnego przebiegu procesów wykonawczych np. ocenianie dostawców, planowanie sprzedaży i produkcji
Rozwojowe procesy - służą zwiększaniu efektywności procesów wykonawczych i rozwojowych…
… jego kontrolować
Wdrożenie efektywności wymaga uwzględnia perspektywy wielu różnych obszarów funkcjonalnych aby uzyskać logiczny obraz przepływu czynności składające się na proces.
Usprawnienie procesów biznesowych - logistycznych:
Rodzaje podejść w usprawnieniu procesów:
ciągłe doskonalenie
Reengineering procesów biznesowych (Business Process Reengineering)
Reeingineering procesów biznesowych
Pozycja…
… w prawo)
Operacja składowania (trójkąt)
Przestój (półkole)
Złożoność i zakres procesu:
Złożoność procesu: ile czynności lub etapów wchodzi w skład procesu
Zakres procesu: przez ile działów przechodzi linia procesu
Procesy logistyczne
Procesy logistyczne - procesy związane z przepływem materiałów, produktów, towarów, dóbr oraz informacji i pieniędzy dotyczących tego przepływu:
proces realizacji zamówienia…
… konkurencyjna -> deregulacja -> innowacja/reengineering -> degradacja -> innowacja/Reengineering
Moment wdrożenia ERP jest dobrym momentem reorganizacji systemu
W11 - 07.05.2012
Proces opracowywania planów produkcji i sprzedaży
Procesy oceny dostawców
Proces projektowania nowych produktów

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz