Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4529
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO - strona 1 Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO - strona 2 Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO - strona 3

Fragment notatki:Referat składa się z 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie jakości, pojęcie tqm- kompleksowego zarządzania jakością, klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia, podstawowe procesy tqm, zasady tqm, cele tqm, etapy tqm, system iso, powstanie iso, nowelizacje iso.


Akademia Górniczo- Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ekonomika i Zarządzanie
Referat nr 4
Temat: Kompleksowe zarządzanie jakością Spis treści:
Pojęcie jakości………………………………………………………………3
Pojęcie TQM- Kompleksowego Zarządzania Jakością.………………….3
Definicja………………………………………………………………….3
Klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia……………………4
Podstawowe procesy TQM………………………………………………4
Zasady TQM……………………………………………………………..4
Cele TQM………………………………………………………………..5
Etapy TQM………………………………………………………………6
System ISO…………………………………………………………………6 Powstanie………………………………………………………………...6
Nowelizacje………………………………………………………………7
Literatura…………………………………………………………………...8
I. Pojęcie jakości.
Rozpatrując problematykę jakości, należy sprecyzować ważniejsze pojęcia z tego zakresu, a zwłaszcza samo pojęcie jakości. Z wielu różnych definicji można przytoczyć następujące:
1.Jakość to zgodność z wymaganiami użytkowników.
2.Jakość to stopień spełnienia oczekiwań klientów.
3. Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub usług związanych ze zdolnością do zaspokajania stwierdzonych i przewidywalnych potrzeb (wg normy ISO 9000).
4. Jakość to „olśniewanie klienta” (w koncepcjach japońskich).
Dla celów zarządzania, sterowania i porównywania, konieczne jest ilościowe przedstawienie charakterystyk jakości. Do tego celu wykorzystuje się różne cechy wyrobów (parametry techniczne, trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo, ergonomiczność i in.) oraz różne metody grupowej oceny przez ekspertów pozwalające na kompleksową ocenę i porównanie.
Wg PN-EN ISO 9000 jakość to „stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”, przy czym wymaganie jest to „potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe”.


(…)

…. II. Pojęcie TQM. (Total Quality Management).
Ponieważ brak uznanej normy lub kryteriów definiujących TQM, system taki odnosi się zazwyczaj do organizacji, które swój system zarządzania oparły na koncepcji zarządzania jakością i w efekcie odpowiednie działania projakościowe objęły swoim zasięgiem wszystkie komórki organizacyjne, wszystkich pracowników, wszystkie działania przy jednoczesnym uzyskaniu…
… do zrozumienia, posługujące się przejrzystą terminologią,
większym stopniu zgodności z normami systemu zarządzania środowiskowego serii ISO 14000,
położeniu bardzo dużego nacisku na badanie potrzeb i oczekiwań klientów,
zwróceniu uwagi na zarządzanie zasobami, również ludzkimi. Kierownictwo zobowiązane jest zapewnić m.in. edukację i rozwój umiejętności pracowników.
Trzecia już nowelizacja norm z serii ISO 9000 w Polsce, na podstawie tłumaczenia norm Europejskich EN ISO identycznych z międzynarodowymi ISO ukazała się we wrześniu 2001 roku. Nastąpiło to dokładnie 270 dni po przyjęciu przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normy jako europejską. Wśród zalet nowelizacji ISO 9001: 2000 można wymienić przede wszystkim uproszczoną strukturę i terminologię, fundamentalne podejście procesowe, docenienie…
… się problematyką systemów zapewniania jakości. Działania prowadzące do osiągnięcia wysokiej jakości uzyskiwanych rezultatów przedsiębiorstwa związane są ze spełnieniem wymagań określanych poprzez system norm ISO 9000. Normy te mają bardzo ogólny i uniwersalny charakter; nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży czy specjalności ani do żadnego konkretnego wyrobu. Są stosowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz