Ekonomika i Zarządzanie

note /search

Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4550

Referat składa się z 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie jakości, pojęcie tqm- kompleksowego zarządzania jakością, klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia, podstawowe procesy tqm, zasady tqm, cele tqm, etapy tqm, system iso, powstanie iso, nowelizacje iso. Akademia ...

Marketing - profil psychologiczny konsumentów

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

WPROWADZENIE Dawniej pod pojęciem rynku rozumiano miejsce, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący, celem wymiany posiadanych dóbr, albo jak współcześnie z pomocą towaru uznawanego za miernik wartości (złoto, srebro, kamienie szlachetne) dzisiaj jest nim pieniądz. W miarę rozwoju cywilizacji pos...

Rachunkowość przedsiębiorstwa

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3017

„współcześnie o sukcesie gospodarczym w  działalności biznesowej zaczyna decydować czas  reakcji na zjawiska zachodzące w otoczeniu i w  wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa (…),  czas jest tutaj pochodną posiadanych przez  przedsiębiorstwo informacji o rynku,  wewnętrznych zasobach oraz dostęp...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4060

Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na kierowaniu pracą zespołów ludzkich  i środków produkcji, aby osiągnąć określone  cele gospodarcze w najefektywniejszy sposób,  czyli zgodny z zasadą gospodarności. [Sudoł S.: Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006,  s. 166] polega na kierowaniu funkcjami, któ...

Skrypt wersja 2

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1540

Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Otoczenie w przedstiębiorstwie - całokształt zjawisk, procesów, podmiotów oddziaływujących na organizacje z zewnątrz OTOCZENIE SPOKOJNE LUŹNOWSPÓŁZALEŻNE konkurencja niezbyt liczna, w miare...

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

Co to jest delegowanie uprawnień? Omów zalety i wady Pod pojęciem delegowanie należy rozumieć to, że menedżer przydziela zadania, a wraz z nimi również odpowiedzialność za nie i uprawnienia, danemu pracownikowi w taki sposób, że od tej pory menedżer nie jest bezpośrednio zaangażowany w wykonanie ...

Opracowanie 1

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1547

EKOZA 1 1) Wyjaśnij zaleŜności pomiędzy praktyką a teorią zarządzania. 2) Przedstaw dowody na istnienie zarządzania w okresie przednaukowym. wielkie budowle: piramidy egipskie, Wielki Mur Chiński wielkie wyprawy: - wojenne (Aleksander Wielki) - wyprawy krzyŜowe - wyprawy geograficzne wielkie...

Próg rentowności

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

Próg rentowności - nazywany także punktem wyrównania (ang. BEP - break even point). Próg rentowności obrazuje sytuację, w której przychody ze sprzedaży pokrywają koszty stałe i koszty zmienne przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym obliczenia progu rentowności jest podział kosztów przedsiębiorstw...

Analiza techniczno ekonomiczna - zatrudnienie

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego  sytuacji ekonomicznej- omówienie analizy techniczno-ekonomicznej Analiza zatrudnienia i wydajności Zatrudnienie – praca osób, których stosunek do  pracodawcy jest oparty na umowę o pracę, powołaniu,  wyborze lub mianowaniu. Do...

Marketing - Grupa strategiczna

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

WPROWADZENIE Dawniej pod pojęciem rynku rozumiano miejsce, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący, celem wymiany posiadanych dóbr, albo jak współcześnie z pomocą towaru uznawanego za miernik wartości (złoto, srebro, kamienie szlachetne) dzisiaj jest nim pieniądz. W miarę rozwoju cywilizacji pos...