opracowanie 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie 1 - strona 1 opracowanie 1 - strona 2 opracowanie 1 - strona 3

Fragment notatki:


EKOZA 1 1) Wyjaśnij zaleŜności pomiędzy praktyką a teorią zarządzania. 2) Przedstaw dowody na istnienie zarządzania w okresie przednaukowym. wielkie budowle: piramidy egipskie, Wielki Mur Chiński
wielkie wyprawy:
- wojenne (Aleksander Wielki)
- wyprawy krzyŜowe
- wyprawy geograficzne
wielkie państwa i organizacje:
- staroŜytne miasta-państwa (Uruk, Ur, Ateny, Sparta)
- cesarstwa - królestwa (Sumer, Egipt, Babilonia, Asyria, Rzym)
- wielkie organizacje religijne
wybrane dzieła:
- Ksenofont „Oikonomikos” (ok. 435-355 pne)
- Platon „Państwo” (ok. 427-347 pne)
- N. Machiavelli „KsiąŜę” (1532)
- A. Smith „ Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodów” (1776) 3) Przedstaw strukturę nauki o zarządzaniu. 1) Naukowe Zarządzanie (NZ)
2) Naukowe Administrowanie (NA)
3) Kierunek Stosunków Międzyludzkich (KSM)
4) Kierunek Ilościowy (KI)
5) Kierunek Systemowy (KS)
6) Kierunek Sytuacyjny (KST) 2 1) Geneza i przedmiot naukowego zarządzania. Fazy rozwoju kapitalizmu
Rewolucja naukowo-techniczna
Wzrost ekstensywny a wzrost intensywny
Przedmiot naukowego zarządzania
2) Omów korzyści wynikające ze specjalizacji pracy. 1) łatwiej szkolić ludzi
2) moŜliwość osiągnięcia perfekcji, mistrzostwa
3) oszczędność czasu
4) moŜliwość konstruowania narzędzi i maszyn
5) efekt finalny - wyŜsza wydajność
3) Wyjaśnij istotę tayloryzmu. 1) metoda badań organizacyjnych 1a) obserwacja procesu pracy i pomiar czasu (chronometraŜ)
2a) analiza i krytyczna ocena pracy
3a) opracowanie najlepszego (wzorcowego) sposobu wykonania pracy
4a) wdroŜenie wzorca pracy
2) system funkcjonalny zarządzania KNM1M5R1
3) zbiór zasad naukowego zarządzania 1a) wzorce pracy
2a) właściwe warunki techniczne pracy
3a) dobór i szkolenie pracowników
4a) bodźce materialne
5a) dyscyplina
6a) nadzór
7a) precyzyjne stawianie zadań
4) Omów główne cechy fordyzmu 1) daleko posunięty podział pracy
2) masowa skala produkcji
3) typizacja produkcji
4) taśma produkcyjna
5) centralistyczne zarządzanie.
5) Na czym polegają prawa harmonii K.Adamieckiego? należy dobierac elementy procesu produkcyjnego z ich specyfika i nastepnie te elementy powinny ze sobba w scislym zwiazku tak aby kazda czynoscc ich odbywala się w swoim czasie i haarmonii w pracy zbiorowej najwiekszy wynik ekonomiczny zalezy rownoczesnie od doboru stanowisk ppracy relajci miedzy srodkami ludzmi a masyznami i materialalmi surowcami, dokaldnego uzgodnienia czasow dzialana ludzmi amsyznami itd

(…)

… sześćdziesiąte XX wieku
Geneza - rozwój dwóch nauk: teorii ogólnej systemów i cybernetyki
2) Jakie znaczenie dla rozwoju innych nauk, w tym teorii zarządzania, miała teoria
ogólna systemów?
3) Wyjaśnij istotę „czarnej skrzynki” i „białej skrzynki” w cybernetyce zarządzania.
4) Jakie znaczenie mają pojęcia „sterowanie”, „sprzęŜenie zwrotne” i „regulacja” i
jaki jest ich związek z zarządzaniem?
Sterowanie…
… nimi
4a) Funkcje ubezpieczeniowe - ochrona majatku i osob
5a) Funkcje rachunkowe - inwentaryzacja bilanse koszta
6a) Funkcje administracyjne- przewidywanie organizowanie rozkazywanie koordynowanie kontorlowanie
3) Wyjaśnij fayolowskie zasady autorytetu, jedności rozkazodawstwa i drogi
słuŜbowej. autorytetu - wladza oparta na akceptacji przez tych którzy jej podlegaja formalny- stanowisko osobisty…

zarządzania
2) Co to jest czynnik psychospołeczny wydajności pracy i jak doszło do jego
odkrycia?
3) Omów załoŜenia teorii stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie.
5) Omów nowe zasady zarządzania oparte na stosunkach międzyludzkich. 1) Idea humanizacji pracy:
- rotacja pracy
- rozszerzanie zadań
- wzbogacanie pracy
- grupy autonomiczne
- rozwijanie inicjatyw (koła jakości, grupy ekspresji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz