kierowanie zespołami - twórca Teorii Z, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - twórca Teorii Z, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami - twórca Teorii Z, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Twórca Teorii Z - William Ouchi twierdzi, że współczesne zarządzanie powinno być przyjmować następujące założenia:
W miejscu pracy powinno się stworzyć szansę do wykorzystywania i rozwinięcia zdolności i talentów pracowników
Stworzyć możliwości współdziałania i współpracy, by wyeliminować indywidualny egocentryzm.
Zapewnić dobra i usługi, które zapewniają przyzwoity poziom egzystencji.
Jeśli chodzi o stosunek do pracownika, teoria Z postuluje, aby:
Traktować go całościowo, jak człowieka zaangażowanego w wiele dziedzin życia, nie zaś jako kolejne ogniwo łańcucha produkcji,
Sprawiać, by praca dawała radość, była także przyjemnością,
Dawać poczucie znaczenia,
Wzmacniać pozytywne zachowania pracowników
Włączać wszystkich do procesu zarządzania,
Być elastycznym, nie tworzyć sztucznych struktur
Dbać o otwartą i szczerą komunikację.
Różnice między poszczególnymi podejściami do zarządzania są następujące:
Zarządzanie naukowe „Dobrze mi płać”
Zarządzanie oparte na technikach społecznych „Traktuj mnie dobrze”
Zarządzanie uwzględniające „zasoby ludzkie” Wykorzystuj mnie właściwie”
Podejście teorii Y, psychologii humanistycznej i teorii Z - dialog „Porozmawiajmy o wizji, misji, rolach i celach”
Podstawowe teorie motywacji
Teorie motywacji to rozmaite sposoby wyjaśnienia, dlaczego niektórzy ludzie wkładają w swoją pracę więcej wysiłku niż inni, dlatego w praktyce stosuje się też różne techniki motywacji.
Motywacja jest to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki. Potrzeba oznacza fizjologiczny lub psychologiczny brak czegoś, powodujący, że pewne skutki są atrakcyjne. Proces motywacji ilustruje schemat:
Niezaspokojona potrzeba wywołuje napięcie, które wzbudza w danej jednostce określone dążenia. Te dążenia powodują, że poszukuje ona określonych celów, których osiągnięcie zaspokaja potrzebę i prowadzi do złagodzenia napięcia.
Motywowani pracownicy są w stanie napięcia. Działają, żeby złagodzić to napięcie, napędza ich pragnienie osiągnięcia jakiegoś celu, który ma dla nich wartość.
Wczesne teorie motywacji rozwinięto w latach 50. Sformułowano wtedy trzy teorie motywacji, które choć krytykowane są zapewne najbardziej znanymi wyjaśnieniami motywacji pracowników. Są to: teoria hierarchii potrzeb, teoria X i teoria Y, teoria czynników motywacyjnych i higienicznych. Teorie te stanowią podstawę, na której wyrosły teorie współczesne. Praktycy zarządzania wciąż posługują się tymi teoriami i ich terminologią do wyjaśniania motywacji pracowników.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz