Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3542
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 1 Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 2 Zarządzanie przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na kierowaniu pracą zespołów ludzkich  i środków produkcji, aby osiągnąć określone  cele gospodarcze w najefektywniejszy sposób,  czyli zgodny z zasadą gospodarności. [Sudoł S.: Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006,  s. 166] polega na kierowaniu funkcjami, które służą  procesowi decyzyjnemu [Dowgiałło Z.: Praca menedżera, Wyd. Znicz, Szczecin 1999,  str. 154.] Funkcje zarządzania Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie  Podejmowanie  decyzji Realizacja funkcji wynikowej zarządzania Grzenkowicz Nikodem (i inni): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  2007, str. 15 [Marciniak S., Głodziński E.:  Zmiany kultury  organizacyjnej przedsiębiorstwa a  zastosowanie koncepcji zarządzania  controllingowego , w: Sułkowski Ł. (red.):  Studia z zarządzania  międzykulturowego,  Studia i Monografie Nr 17/2007, Społeczna  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i  Zarządzania w Łodzi, Łódź 2007, str. 151- 160.  Czy wszystkim da  się zarządzać ??? Przedsiębiorstwo elementy do zarządzania twarde miękkie strategia struktura organizacyjna systemy w tym: *procedury, reguły, inne  regulacje *kanały przekazu informacji *instrumenty wspomagające  zarządzanie *prowadzenia działalności w  tym: -park maszynowy -inne zasoby trwałe i obrotowe relacje z otoczeniem ludzie i ich praca  (wydajność itp.) kapitał intelektualny  (wiedza,  umiejętności)  kultura organizacyjna (???) [Por.: Kisielnicki j., Zarządzanie, PWE,  Warszawa 2008, str. 32].  bez określenia zakresu obowiązków,  uprawnień i obszaru odpowiedzialności  pracowników funkcjonowanie  przedsiębiorstwa jest w dzisiejszym świecie niemożliwe Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to podział na  odpowiednio mniejsze części (piony, komórki) wraz z  ustaleniem ich zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz  określeniem stosunków i powiązań między nimi, przy czym  najważniejszy jest tu stosunek podporządkowania Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, str. 198 Liniowa struktura organizacyjna Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, str. 203 przejrzysta, służbowa,  hierarchiczna więź;  realizowana zasada jednego  kierownika  Funkcjonalna struktura organizacyjna Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, str. 204 fachowość działania,  bez ścisłej  bezpośredniej podległości;  realizowana zasada wielu  przełożonych Liniowo-funkcjonalna struktura  organizacyjna Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006, str. 205 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz