zarządzanie wiedzą chronioną - zagadnienia egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie wiedzą chronioną - zagadnienia egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Zakres wiedzy do zaliczenia przedmiotu: Zarządzanie wiedzą chronioną
1. Zarządzanie innowacjami a ochrona wiedzy.
2. Zdolność ochronna rozwiązań. 3. Zdolność ochronna oznaczeń i utworów
4. Zakres monopolu na wiedzę chronioną.
5. Istota zarządzania wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie.
6. Strategie kwalifikowanie wiedzy do ochrony.
7. Strategie uzyskiwania ochrony wiedzy.
8. Prawo do wiedzy chronionej. Prawa twórców.
9. Formy korzystania z wiedzy chronionej.
10. Strategie korzystania z wiedzy chronionej.
11. Strategie zabezpieczania wiedzy chronionej.
12. Polityki ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie.
13. Organizacja ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie.
14. Dostęp do informacji o wiedzy chronionej jawnej.
Literatura:
1. Praca zbiorowa pod red. Kotarba W.: Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE, Warszawa 2006 r..
2. Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Warszawa 2001. 3. Probst G., Raub S., Rohmhard K. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna ekonomiczna Kraków 2002.
Literatura uzupełniająca:
1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. Dz. U. Nr 119 z 2003r., poz. 1117, z 2004 r. Dz. U. Nr 33, poz. 285.
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 80 z 2000r., poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, Nr 197, poz. 1662.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późniejszymi zmianami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz