marketing - Grupa strategiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing - Grupa strategiczna - strona 1 marketing - Grupa strategiczna - strona 2 marketing - Grupa strategiczna - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE Dawniej pod pojęciem rynku rozumiano miejsce, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący, celem wymiany posiadanych dóbr, albo jak współcześnie z pomocą towaru uznawanego za miernik wartości (złoto, srebro, kamienie szlachetne) dzisiaj jest nim pieniądz. W miarę rozwoju cywilizacji poszerzało się też pojęcie rynku dążąc do ukształtowania jednej spójnej definicji:
„ Rynek to zespół wszystkich kupujących i sprzedających, których decyzje nawzajem od siebie uzależnione kształtują podaż, popyt i określają poziom cen” Należałoby także zdefiniować pojęcie marketingu: „ Marketing to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Marketing identyfikuje niespełnione potrzeby i pragnienia. Definiuje mierzy i określa ilościowo rozmiar zidentyfikowanego rynku i potencjał zysku. Szczegółowo określa, które segmenty rynku przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić, oraz projektuje i promuje stosowna produkty i usługi” To dość skomplikowana definicja jednak w pełni wyczerpująca temat zadań marketingu. Jednak poszukując właściwej, najbardziej odpowiedniej definicji, w gąszczu wszelkich dostępnych nam książek dotyczących marketingu, znaleźliśmy także inne - prostsze, łatwiejsze do zrozumienia, typowo hasłowe określenia:
„ Marketing to koncepcja niezbędnej elastyczności dla zapewnienia maksymalnej efektywności” „ Marketing to osiąganie korzystnej pozycji na rynku poprzez spełnienie potrzeb i pragnień nabywców” Czy też naszym zdaniem najprostsza, najlepiej przemawiająca (przynajmniej do nas) metaforyczna definicja:
„ Marketing to WALKA rozgrywana w świadomości potencjalnego klienta. Trzeba pieniędzy, żeby wejść do jego umysłu. I trzeba pieniędzy, żeby w nim zostać, kiedy już się tam trafi” W dalszej części naszego sprawozdania postaramy się ukazać szczegóły tej „walki”, oraz zaprezentować „działania wojenne” przedsiębiorstw, które są na nas konsumentach stosowane. CELE MARKETINGU Nadrzędnym celem marketingu - podobnie jak całej działalności przedsiębiorstwa - jest maksymalizacja zysku . Ponieważ jednak zwiększenie zysku uzyskuje się najczęściej i najprościej poprzez zwiększanie produkcji i sprzedaży - więc celem równoległym jest maksymalizacja sprzedaży wytwarzanego towaru.

(…)

…, które nie wymagają dużego zaangażowania w zakup. Często takie produkty kupuje się najpierw na próbę, po czym następuje decydujemy czy produkt nam odpowiada i kupujemy go po raz kolejny bądź też zmieniamy na inny.
4. Reklamę impulsową związaną z satysfakcją konsumenta i dotyczącą zakupu produktów dla przyjemności, takich jak: piwo, słodycze, gumy do żucia. Takie produkty najczęściej wystawiane są przy kasach…
… oferują swoje produkty tym samym segmentom rynku (tj. tym samym grupom nabywców). Sektor analizuje się pod względem zasięgu terytorialnego np. krajowy, globalny.
Segmentacja rynku to proces polegający na podziale rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów ujawniających zbliżony do siebie popyt, w celu stworzenia produktu jak najlepiej odpowiadającego ich potrzebom.
Siły napędowe konkurencji…
…, jest to dość często wykorzystywany sposób dotarcia do klienta.
Kanały dystrybucyjne możemy również podzielić, ze względu na charakter oddziaływań i więzi między poszczególnymi uczestnikami kanału. Dzielą się one więc na:
Kanałykonwencjonalne (dające niezależność uczestników, czyli producentów i dostawców) Kanałyzintegrowane pionowo(dobrym przykładem, będzie tutaj firm Coca-Cola Company, która działa w około 200…
… w przedsiębiorstwie, gdyż umożliwia tworzenie i wypełnianie wizji firmy. Ponadto, warto pokazać pracownikom, że organizacjach o nich pamięta i zależy jej na nich, poprzez organizowanie imprez firmowych, klubów i stowarzyszeń pracowników, a także wysyłanie korespondencji okolicznościowej.
Ze względu, iż public relations zewnętrzne posiada więcej grup docelowych, toteż możemy wyróżnić kilka obszarów. Pierwszym…
… z tym do czynienia na polskim rynku (np. truskawki, śliwki, wiśnie). Wraz z końcem sezonu ceny znacznie spadają, są często poniżej granicy opłacalności a nawet ich sprzedaż powoduje straty, jednak dane przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży po zaniżonej cenie, żeby pozbyć się towaru i odzyskać chociaż część poniesionych kosztów. Strategia zbierania śmietanki polega na kalkulowaniu ceny na nowy produkt, który w okresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz