rachunkowość przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rachunkowość przedsiębiorstwa - strona 1 rachunkowość przedsiębiorstwa - strona 2 rachunkowość przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


„współcześnie o sukcesie gospodarczym w  działalności biznesowej zaczyna decydować czas  reakcji na zjawiska zachodzące w otoczeniu i w  wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa (…),  czas jest tutaj pochodną posiadanych przez  przedsiębiorstwo informacji o rynku,  wewnętrznych zasobach oraz dostępu do  odpowiednich źródeł informacji” Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling- analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa  2007, str. 36 „informacje to dane, które po określonym  przetworzeniu nabierają sensu, niosą określoną  wiedzę oraz umożliwiają wyciąganie wniosków” Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling- analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa  2007, str. 37 Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości, Wyd. WSHiP, Warszawa  1998. Rachunek kosztów i wyników –system objaśniający  powstawanie kosztów w podmiotach mikroekonomicznych  nastawionych na zysk, (…) dostarcza informacji o kosztach,  przychodach i wynikach dla procesów zarządzania  realizowanych w krótkim i długim okresie.  [por. Sobańska I.(red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa  2003, s. 78] Cele rachunku kosztów: określenie, jakie koszty i w jakiej wysokości zostały poniesione w  analizowanym  okresie, powiązanie kosztów z procesem i jego efektem oraz z komórkami  przedsiębiorstwa w których powstały, ustalenie kosztów przypadających na jednostkę wyrobów gotowych i  niezakończonych (kalkulacja) Księgowość –działalność polegająca na ewidencjonowaniu na  odpowiednich kontach transakcji tj. operacji gospodarczych i  finansowych, w sposób chronologiczny i systematyczny, tzn. na  podstawie określonych zasad i przy wykorzystaniu określonych  metod i rozwiązań organizacyjnych. [por. Smid W.: Leksykon menedżera, Wyd Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, str.  181.] Raport  – czyli formalne sprawozdanie z realizacji określonych zadań, które  najczęściej składasz podmiotom nadrzędnym – zwierzchnikowi lub instytucji  nadzorującej działanie. Składanie tego sprawozdania możesz nazwać  raportowaniem. Sam raport powinien mieć formę pisemną i najczęściej  sporządzasz go na podstawie opracowanych wcześniej schematów czy  procedur;  System sprawozdawczości  – to całokształt prac związanych z  przygotowaniem i dostarczeniem właściwym adresatom sprawozdań z  realizacji określonych zadań. Jest to system generowania i  rozpowszechniania sprawozdań. Raporty są obok sprawozdań ustnych  podstawowymi narzędziami komunikacji w systemie sprawozdawczości.  Umożliwiają one sprawny przepływ informacji w firmie. [Głodziński E.:  Raportowanie jako element systemu controllingu ,  „Analiza i kontrola finansowa w praktyce”, Wyd. Wiedza i 

(…)

…,
ujmujący w postaci miernikowej procesy
produkcji, dystrybucji, spożycia i akumulacji
RACHUNKOWOŚ
Ć
FINANSOWA
Adresat: organy podatkowe,
statystyczne, inwestorzy,
kooperanci, społeczeństwo itp.
Ustalanie reguł funkcjonowania:
organy zewnętrzne (głównie
ustawodawca)
ZARZĄDCZA
Adresat: kadra kierownicza,
zarząd, rada nadzorcza
Ustalanie reguł funkcjonowania:
organy wewnętrzne (głównie
kadra menedżerska…
…,
wpływy i wydatki,
nakłady i efekty w ujęciu zasobowym,
uwarunkowania (realcje, powiązania, siła
wpływu) w pieniądzu celowe zużycie rzeczowych składników majątku
Koszt –wyrażone
i usług i mikrootoczenia.
makroobcych, wynagrodzenie za pracę i nakłady czysto pieniężne –niektóre
podatki, opłaty, składki ubezpieczeniowe itp. związane z normalną
działalnością jednostki
[K. Sawicki (red.): Zasady rachunkowości

produkcji.
KC = KS + KZ
Koszt przeciętny: to średni koszt wytworzenia jednostki produkcji, czyli koszt
całkowity przypadający na jednostkę produkcji.
KP = KC / Q = (KS + KZ) / Q
Przeciętny koszt stały: to koszt stały przypadający na jednostkę produkcji.
KPS = KS / Q
Przeciętny koszt zmienny:to koszt zmienny przypadający na jednostkę produkcji.
KPZ = KZ / Q
Koszt krańcowy: to koszt wytworzenia dodatkowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz