analiza finansowa - Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza finansowa -  Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa - strona 1 analiza finansowa -  Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa - strona 2 analiza finansowa -  Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Kierunki analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa na potrzeby oceny jego  sytuacji ekonomicznej- omówienie analizy finansowej Brzezin W.: Ogólna  teoria rachunkowości,  Wyd. WSHiP, Warszawa  1998. (przypomnieni e) Udział inżyniera Skrócony bilans analityczny przedsiębiorstwa Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa  według standardów światowych, PWN, Warszawa  2004, str. 77. (przypomnieni e) Gąsiorkiewicz L.: Ekonomika  przedsiębiorstwa, OWPW,  Warszawska 1999, str. 104. Udział inżyniera Rachunek przepływów pieniężnych opisuje  środki pieniężne w okresie między bilansem  otwarcia a bilansem zamknięcia.  Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling.  Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem,  Difin, Warszawa 2007, str. 146. (przypomnieni e) Analiza sprawozdań finansowych w ramach  analizy ekonomicznej * analiza struktury sprawozdania  * analiza  wskaźnikowa * analiza zależności  wskaźników Grupy  wskaźników: * płynności, * sprawności (szybkości obrotu, aktywności), * zadłużenia (długu, str. kapitału, wspomagania  finansowego), * rentowności, * rynku kapitałowego. Różne jest znaczenie wskaźników  w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa, jego  sytuacji ekonomicznej i stanu otoczenia  zewnętrznego: kryzys gospodarczy / w przedsiębiorstwie koniunktura w gospodarce / rozwój  przedsiębiorstwa Fazy rozwoju przedsiębiorstwa   Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.(2007), Controlling- analiza i monitorowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, str.  213 najlepsza sytuacja  ekonomiczna kryzys  przedsiębiorstwa Kryzys przedsiębiorstwa   sytuacja wielkiego zagrożenia organizacji jako całości,  w której spiętrzenia się różnorodnych trudności  i nasilenia zjawisk konfliktowych zagrożona jest  realizacja jej podstawowych funkcji Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa –na spotkanie XXI wieku, POLTEXT, Warszawa 1998, str. 73- 74 zagrożenie  kontynuacji  działalności perturbacje  w procesie  zarządzania  przedsiębiorstwem efekt Główne możliwe przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa   Zmiany na stanowiskach zarządczych i brak ciągłości  kierowania organizacją. Niewłaściwa struktura aktywów trwałych w stosunku do  założonych celów organizacji. Brak planów rozwoju przedsiębiorstwa lub ich  niewłaściwe wdrażanie. Brak reakcji na zmiany zachodzące na rynku (presje  nabywców, dostawców, zmiany strukturalne, społeczne  itp.). Utrata najistotniejszych partnerów biznesowych. Brak właściwego nadzoru nad realizacją działań w  przedsiębiorstwie (obniżenie skuteczności i  efektywności działania). Utrata kluczowych pracowników firmy. Pogorszenie wizerunku firmy na rynku (utrata wartości 

(…)

…;
1)
Wb є <1,5;
2>
Aktywa obrotowe – zobowiązania
krótkoterminowe
lu
b
Kapitał stały – aktywa
stałe
analiza jakie jest ryzyko wynikające
z mniejszej płynności części
aktywów bieżących
Skowronek-Mielczarek A.,
Leszczyński Z.: Controlling. Analiza
i monitoring w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, Difin,
Warszawa 2007, str. 155-156.
Cykl finansowy działalności eksploatacyjnej
przedsiębiorstwa:
Aktywa obrotowe są w ciągłym ruchu
Występuje zapotrzebowanie na środki finansowe
na nowe aktywa obrotowe
Należności za sprzedaż towarów i usług wpływają
później niż w następują wydatki na nowe aktywa
trwałe
Im szybszy cykl finansowy (krótszy czas między
poniesieniem wydatków a otrzymaniem
należności) tym mniejsze występuje
zapotrzebowanie na środki pieniężne.
Struktura kapitałowo-majątkowa:
* Złota reguła
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz