Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opracowanie - strona 1 Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opracowanie - strona 2 Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRODUKCYJNEJ I PRZESTRZENNEJ PRZEDS.
Kształtowanie struktury produkcyjnej polega na grupowaniu mniejszych komórek produkcyjnych w większe w oparciu o określone kryteria.
Natomiast kształtowanie struktury przestrzennej polega na lokalizacji wyodrębnionych komórek w określonych punktach przestrzeni działania.
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRODUKCYJNEJ.
Struktura produkcyjna - to zestaw komórek produkcyjnych podstawowych oraz pomocniczych i formy ich powiązań w procesach produkcji.
Najmniejszym elementem struktury produkcyjnej jest stanowisko robocze traktowane jako komórka produkcyjna stopnia zerowego - KP0.
Stanowisko robocze - to wydzielona część powierzchni, na której zgromadzono środki i przedmioty pracy umożliwiające wykonawcy realizację jednorodnych lub różnorodnych operacji.
Grupowanie stanowisk w oparciu o określone zasady stanowi podstawę kształtowania struktury produkcyjnej. Stosuje się dwie podstawowe zasady:
zasada specjalizacji technologicznej,
zasada specjalizacji przedmiotowej.
Ad. 1.
Polega ona na grupowaniu jednorodnych (tych samych lub podobnych stanowisk roboczych). Pozwala to na ograniczenie różnych procesów realizowanych w danej komórce.
Ad. 2.
Polega ona na grupowaniu różnorodnych stanowisk biorących udział w procesie wykonania określonego produktu lub produktów.
Zasady te w największym stopniu spełnione są przy tworzeniu komórek produkcyjnych stopnia pierwszego - KP1, określanych nazwą form organizacji produkcji.
FORMY ORGANIZACJI PRODUKCJI.
Komórkę produkcyjną stopnia pierwszego powstałą w oparciu o stosowanie zasady specjalizacji technologicznej określa się mianem gniazdo technologiczne.
RYS. 1.
GP - gniazdo przedmiotowe produkujące komponent KZ
GP, GT i LP - obrabiają jeden przedmiot pracy
WWW - gniazdo wirówek dużych
+ dział wirowania - specjalizacja technologii
www - gniazdo wirówek małych
Zakładamy, że będziemy robili produkt X w konkretnej skali. Potrzebne nam będą operacje: 10A, 20B, 30A, 40C, 50D o określonej treści na konkretnych stanowiskach.
M - materiał spływa do A, potem do B, wraca do A, C i D i wychodzi gotowy produkt X.
W oparciu o zasadę specjalizacji przedmiotowej można utworzyć dwa rodzaje komórek produkcyjnych stopnia pierwszego:
gniazda przedmiotowe,
linie produkcyjne.
W obu przypadkach występuje zgrupowanie różnorodnych stanowisk uczestniczących w procesie wykonania grupy przedmiotów lub przedmiotu.


(…)

…, bo każda komórka może się wiązać z każdą.
Wady:
długie i zmienne drogi transportu co utrudnia mechanizację i automatyzację,
szeregowy sposób przekazywania wyrobów (całymi partiami, a nie sztukami),
długie cykle produkcji,
występuje duży poziom zapasów produkcji w toku,
wymagana duża powierzchnia produkcyjna,
trudne, pracochłonne planowanie i sterowanie produkcją,
wymagane są wysokie kwalifikacje…
… podstawowe linii potokowych, do których zalicza się:
takt średni linii - okres czasu jaki powinien upływać między zejściem z linii 2 kolejnych wyrobów
Tśr = Tef / Q = 400/50 = 8min/szt
wymagana liczba wykonawców (stanowisk, operacji)
N = [ P / tśr ]+ = [21/8]+ ≈ 3
Zaokrąglamy to do liczby całkowitej w górę.
Metody analityczne synchronizacji oparte są na tzw. heurystykach zwiększających prawdopodobieństwo uzyskania jak najlepszych rozwiązań.
Heurystyka wyboru - reguła zwiększająca prawdopodobieństwo dokonania dobrego wyboru.
Może być to np. czas zabiegu (czas trwania elementu), liczba poprzedników lub następników.
Empirycznie stwierdzono, że najlepszą regułą wyboru jest heurystyka określana jako waga zabiegu równa sumie czasu trwania danego elementu oraz czasu trwania elementów po nim następujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz