Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 1 Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 2 Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T. LOGISTYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zarówno w fazie projektowania jak i bieżącego funkcjonowania wykorzystuje się logistyczne parametry przebiegu procesu (normatywy planistyczne), do których zalicza się:
serie,
partie,
rytm,
cykl,
zapasy.
Parametry te wykorzystuje się przy szukaniu odpowiedzi na pytania występujące w każdej działalności gospodarczej.
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PARAMETRAMI PLANISTYCZNYMI:
Ile jednorazowo produkować wyrobów finalnych?
Oblicz wielkość serii
Ile produkować lub kupować składników?
Oblicz wielkość partii
Jak często uruchamiać produkcję, zakupy?
Oblicz rytm produkcji
Kiedy uruchamiać produkcję?
Oblicz cykl produkcji
Jakie zaangażować zapasy?
Oblicz normatywny poziom zapasów
Ad. 1. SERIA.
Seria - to wyodrębniona ewidencyjnie grupa wyrobów finalnych w celu wspólnego produkowania i rozliczania.
Na wielkość serii wpływa wiele różnych czynników, z których 2 odgrywają najistotniejsze znaczenie:
koszty ponoszone na przygotowanie (uruchomienie) określonej grupy wyrobów finalnych, tzw. czas przygotowawczo - zakończeniowy. Ten czynnik skłania do maksymalizacji wielkości serii;
koszty przechowywania zapasów (zamrożony kapitał + koszty magazynowania). Ten czynnik skłania nas do minimalizacji serii.
Przykład.
Dane do obliczeń:
roczne zapotrzebowanie na wyrób Q = 3600
koszt przygotowania produkcji serii (nie zależy od wielkości serii) kp = 125zł
Kj produktu (materiały, robocizna bezpośrednia) Kj = 100zł
roczna stopa % odzwierciedlająca roczne koszty przechowywania zapasów p = 10%
Problem:
W jakich seriach uruchamiać.
KP - w skali całego roku
KZ - koszt przechowywania zapasów
Dekada - 3 powtórzenia w ciągu miesiąca.
Numer wariantu
1
3
4
5
Wielkość serii
1800
900
300


(…)

… = a * ∑ tj
Współcześnie obie te metody są kwestionowane (m.in. przez japończyków just in time). Uważa się, że lepsze efekty można osiągnąć poprzez polepszenie przepływu produkcji i skrócenie cyklu przy realizacji w małych seriach w małych partiach.
Aby to podejście było racjonalne ekonomicznie podejmuje się działania w celu redukcji kosztów przygotowania i czasów tpz. Przy małych wartościach tych parametrów…
… operacji technologicznych poprzez ich mechanizację i automatyzację,
zmniejszanie wielkości serii, partii,
zmianę sposobu przekazywania wyrobów z szeregowego na system równoległy,
wprowadzenie równoległych stanowisk,
czas trwania operacji nietechnologicznych można ograniczyć poprzez:
eliminowanie zbędnych działań,
upraszczanie działań,
integrowanie działań - integracja operacji kontrolnych z technologicznymi,
mechanizację i automatyzację działań nietechnologicznych,
zmniejszanie czasu przerw wewnątrzzmianowych poprzez poprawę dyscypliny pracy,
zmniejszanie przerw międzyzmianowych poprzez zwiększanie zmianowości oraz zwiększanie liczby dni roboczych.
Zapasy - stanowią wydzieloną część majątku obrotowego przeds.
Zapasy ogólnie dzielimy na:
produkcyjne (materiały i surowce oraz produkcja niezakończona),
handlowe (produkty gotowe, towary).
Towar - materiał, który kupujemy w celu dalszej odsprzedaży.
Celem zasobów produkcyjnych jest utrzymanie ciągłości przebiegu procesu, a zapotrzebowanie na te zapasy ma charakter zależny.
Natomiast celem zapasów handlowych jest utrzymanie określonego poziomu obsługi klienta, a zapotrzebowanie na nie ma charakter niezależny od przedsiębiorstwa (to ile klientów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz