Projektowanie i analiza procesów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie i analiza procesów-opracowanie - strona 1 Projektowanie i analiza procesów-opracowanie - strona 2 Projektowanie i analiza procesów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

T. PROJEKTOWANIE I ANALIZA PROCESÓW.
Proces - to zespół powiązanych działań wykorzystujących zasoby organizacji w celu kreowania istotnych dla klientów wartości (wyrobów i usług).
Łańcuchy (strumienie) wartości puszki coli:
Las sosnowy Kopalnia boksytu Pole zbożowe Pole buraczane
Papierniczy Młyn redukujący Społem Składowanie
Producent kartonu Piec do wytapiania Producent karmelu Producent cukru
Magazyn kartonu Walcownia na gorąco Magazyn karmelu Magazyn cukru
Walcownia na zimno Producent esencji
Producent puszek
Rozlewnia
Magazyn rozlewni
Tesco
Sklep Tesco Dom
W szeroko rozumianym procesie działalności gospodarczej wyróżnia się:
procesy wydobywcze,
procesy przetwórcze,
procesy obróbcze.
Ad. 1.
Polegają na uzyskiwaniu surowców a także uprawie i pozyskiwanie płodów rolnych. Występują one w zakładach wydobywczych (leśnictwo, rolnictwo, kopalnia boksytów). Zależą one od warunków naturalnych.
Ad. 2.
W ich trakcie zachodzą zmiany w wewnętrznych cechach przetwarzanych materiałów i surowców.
Ad. 3.
W ich trakcie zmianie podlegają zewnętrzne cechy przetwarzanych materiałów lub półproduktów, np. zmiana kształty, cech powierzchni, uszlachetnienie, pakowanie.
Zmiany zachodzące w procesie transformacji mogą być uchwytne dla obserwatora (tak jak w tzw. procesach dyskretnych) lub nieuchwytne (w procesach ciągłych).
W przemyśle spożywczym dominują procesy ciągłe.
Transformacja przedmiotów pracy następuje pod wpływem sił przyrody (procesy naturalne) lub pod wpływem oddziaływania procesu pracy człowieka (procesy pracy).
PROJEKTOWANIE PROCESÓW.
Ponieważ większość procesów wymaga pracy człowieka muszą być one odpowiednio projektowane, analizowane i usprawniane.
Celem projektowania jest ustalenie optymalnego przebiegu procesu, co wymaga podejmowania szeregu decyzji dotyczących m.in.:
zakresu procesu realizowanego w danej jednostce,
typu procesu (jednostkowy, seryjny czy masowy),
poziomu mechanizacji i automatyzacji,
szczegółowego sposobu realizacji poszczególnych działań.
Ad. 1.
Przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakresu procesu realizowanego w danej jednostce (wiąże się z wyborem postaci materiałów oraz formą produktu końcowego) bierze się pod uwagę następujące czynniki:
koszty - porównuje się koszty zakupu pewnego elementu lub koszty realizacji określonej fazy procesu na zewnątrz z kosztami wytwarzania w ramach zakładu. Koszt jest podstawą wyboru, ale pod uwagę brane są również inne czynniki;


(…)

… liczba wykonywanych jednorazowo wyrobów jest większa - tworzą one serie, a oferowany asortyment ulega ograniczeniu. W zależności od umownie przyjętej liczby serii wyróżnia się produkcję:
małoseryjną,
średnioseryjną,
wielkoseryjną.
masowa - w dłuższym okresie czasu produkowane są pojedyncze asortymenty na bardzo dużą skalę.
W przemyśle spożywczym dominuje produkcja seryjna i masowa.
27.03.2002rok
Typ…
… na:
sposób i szczegółowość projektowania produktu i procesu:
mało szczegółowy x,
szczegółowy xx,
bardzo szczegółowy xxx,
liczba operacji na stanowisku (stopień specjalizacji stanowisk):
dąży do nieskończoności,
25 - 2,
dąży do jednego,
strukturę produkcyjną:
technologiczna (jednorodne) x,
technologiczna i przedmiotowa xx,
przedmiotowa (linie produkcyjne) xxx,
wpływa na typ i proces sterowania produkcji:
pracochłonne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz