Motywowanie działalności produkcyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie działalności produkcyjnej - strona 1

Fragment notatki:

. motywowanie działalności produkcyjnej
obszary - rozwój przedsiębiorstwa, dochody pracowników, bodźce psychologiczne, polityka personalna, oiz, warunki środowiskowe pracy. Płace: struktura płac, metody opłaty, normy regulacji plac, organizacja systemu płac.
Kryteria i formy wynagrodzenia: samodzielność występowania (elementarne, uzupełniające), podmioty oddziaływania (indywidualne, zespołowe, zbiorowe), powiązanie z wynikami pracy (bezpośrednie, pośrednie), zakres udziału pracowników w dod. efektach pracy (bez, proporcjonalny, mniej niż pr., więcej niż pr., zmienny), kierunki oddziaływania (wzrost ilości, jakości, oszczędności, syntetyczne), sposób przyznawania (kryteria, subiektywnie).
elementarne (czasowe: czyste, zróżnicowane, bonusowe; akordowe: zmienna stawka, stała stawka, mieszane akord-czas) i uzupełniające (premiowanie wyspecjalizowane, kombinowane, syntetyczne).
Wady akordu: robotnik zainteresowany ilością, nadmierna intensywność pracy, zmniejszona odpowiedzialność kierownictwa za organizację produkcji, trudne do kontroli kształtowanie płac. Akord gdy: powtarzalna produkcja, ilościowe wyniki zależą od robotników, praca w warunkach umożliwiających pomiar. Zmiany: czasowa (+premia za jakościową ocenę wydajności), akord (+płace ryczałtowe za planowaną wydajność dzienną, +płaca zadaniowa), premiowanie wyspecjalizowane (motywowanie zadań odcinkowych), kombinowane (kilka kryteriów), syntetyczne (od wyników firmy)
Warunki skutecznego motywowania płacą: 1) zapewnienie silnego związku między efektami a pracą, 2) stworzenie perspektyw wzrostu płac, 3) względna stałość poziomu płac w krótkim okresie, 4) jasność i jednoznaczność systemu oraz akceptacja, 5) sprawiedliwość w kształtowaniu relacji płac w firmie, 6) konstrukcja systemu uwzględnia oczekiwania pracowników, 7) podstawą kształtowania płac jest efektywność (dominujący udział w płacy), 8) odpowiednia dawka nagród i kar, 9) doskonalenie systemu musi iść w parze z usprawnianiem organizacji pracy.
awans: kwalifikacyjny, stanowiskowy, płacowy. oparcie o staż - Japonia. Zasady awansowania: staż automatycznie przez dodatki, dla kadr wykształconych inne siatki, awans stanowiskowy połączony z płacowym, najwyższe stanowiska w drodze konkursów.
metody awansowania: konkurs, przygotowanie następców; robotnicy - większa złożoność pracy, brygadzista/mistrz, przejście do pracy umysłowej. zasady motywacji płacowej: indywidualny wkład pracy, zależność od efektów, proporcjonalność do nakładów, różnicowanie w stosunku do oczekiwań, motywowanie pozytywne, kompleksowość i systematyczność (systemowość), niewielka odległość czasowa, prostota i przejrzystość, zachowanie progów bodźcowych (min20%), uwzględnienie samorealizacji, internalizacji celów, umowy prawnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz