Wykład - Wskaźnik częstości wypadków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 12
Wskaźnik częstości wypadków - przedstawiony jako liczba osób poszkodowanych w wypadkach lw w odniesieniu do:
-wielkości produkcji,
-liczby osób zatrudnionych Z (najczęściej na 1000 zatrudnionych)
-czasu ekspozycji na zagrożenie (w dniówkach lub przepracowanych godzinach).
Wskaźnik ciężkości wypadków Cw jest to stosunek liczby dniówek straconych ds wskutek absencji wypadkowej do liczby wszystkich zaistniałych wypadków Iw.
Wskaźnik ten pokazuje ile dni stracono średnio w zakładzie wskutek jednego przeciętnego wypadku (oczywiście bez wypadków śmiertelnych). Im wartość tego wskaźnika jest większa, tym cięższe są zdarzające się wypadki.
Wskaźnik absencji wypadkowej
Wskaźnik absencji to średnia liczba godzin absencji z powodu wypadków przypadająca na 1000 przepracowanych godzin roboczych.
W Polsce corocznie odnotowuje się około 100 tys. wypadków (GUS), nie są wliczane tutaj wypadki które są związane z rolnictwem indywidualnym (tym zajmuje się KRUS).
Średnią liczbę wypadków śmiertelnych można przyjąć jako 500 przypadków.
Wypadki ciężkie to liczba ok. 1000.
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy (na 1000 pracujących) w 2008 roku wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD
Najwięcej poszkodowanych 1.górnictwo (17,88)
2.przetwórstwo przemysłowe (15,63)
3.rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (13,86)
4.budownictwo (13.09)
Najmniej:
Edukacja (4,18)
Pośrednictwo finansowe (2,92)
Ogółem wynosi 9,11
Poszkodowani w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących w 2008 r. wg województw
Najwięcej wypadków w województwie:
-warmińsko mazurskim,
-lubuskim,
-dolnośląskim.
(około 11 przypadków)
Najmniej w województwie:
-mazowieckim
-małopolskie (Poniżej 7 przypadków)
Wiek i staż pracy a wypadki przy pracy
Wypadki ogółem wg przedziałów wiekowych
Nie obserwuje się znacznej różnicy Ilości wypadków w poszczególnych przedziałach wiekowych
Według stażu pracy (na zajmowanym stanowisku)
Do 1 roku stanowią prawie 40 % wszystkich poszkodowanych
Z dłuższym stażem następuje mniej wypadków.
Czynnikiem ryzyka jest zatem krótki staż pracy.
Wskaźniki wypadków w rolnictwie - wyższe niż w górnictwie

(…)

… potencjalna (osoba na wysokości),
-energia kinetyczna (poruszające się części maszyn, pojazdy),
-ruch obrotowy (części maszyn, pasy transmisyjne),
-zmagazynowanie ciśnienie (gaz, para sprężyna),
-elektryczność,
-gorąco i zimno,
-pożary i wybuchy,
-substancje chemiczne,
-promieniowanie (elektromagnetyczne, jonizujące).
Model (diagram) STEP
Przedstawia sekwencję wypadku w ujęciu czasowym, z uwzględnieniem…
… - do przodu)
1.Drzewo błędów - kombinacja logicznych przypadków, które mogą prowadzić do ustalenia przyczyn nieoczekiwanych stanów lub zdarzeń.
W schemacie drzewa błędów wykorzystuje się elementy logiczne (bramki logiczne)
Or (lub)
Z1(A) lub Z2(B) lub Z3
AND (i)
Z1(A) i Z2(B) i Z3
Cofamy się od wydarzenia szczytowego wstecz szukając przyczyn i łączymy czynniki poprzez „i” oraz „lub”
2.Drzewo zdarzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz