Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów - strona 1 Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów - strona 2 Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 14
Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów
Zawiązane z:
-człowiekiem,
-charakterem wykonywanej pracy, -środowiskiem pracy.
1.Przyczyny związane z człowiekiem:
1.niesprawność zmysłów (głównie wzorku i słuchu),
2.niedostateczna wiedza, szczególnie ta potrzebna do rozpoznania zagrożenia,
3.brak doświadczenia i wprawy w postępowaniu w sytuacji zagrożenia,
4.niewłaściwa postawa w stosunku do przepisów bhp, skłonność do ryzykanctwa,
5.niedostateczna sprawność intelektualna (inteligencja, pamięć itp.) oraz fizyczna (odporność na zmęczenie, sprawność manualna itp.).
2.Przyczyny związane z charakterem wykonywanej pracy:
1.monotonne, stereotypowo wykonywane prace, rutynowe nawyki, niedostosowanie się pracownika do niespodziewanego zagrożenia,
2.ciągle zmieniające się cechy otoczenia - brak możliwości wypracowania ustalonego algorytmu wykonywania czynności,
3.kontakt z niebezpiecznymi substancjami,
4.kontakt z energią o wielkości przekraczającej zdolności przystosowawcze człowieka (temperatura, energia elektryczna),
5.trudne, odpowiedzialne zadania, presja czasu, spiętrzenie informacji, niespodziewane utrudnienia.
3.Przyczyny związane ze środowiskiem pracy tj. czynnikami:
1.fizycznymi (hałas, drgania, promieniowanie itp. wpływają na zmęczenie człowieka i zmniejszenie jego sprawności),
2.społecznymi (wzorce postępowania w danym zakładzie są niepisanym prawem, np. powszechne akceptowanie ryzyka, lekceważenie przepisów bhp).
Profilaktyka wypadkowa
Są to działania, podejmowane w celu zapobiegania powstawaniu wypadków lub zmniejszania stopnia ich ciężkości.
Prawie wszystkie wypadki są następstwem ludzkich błędów - popełniają je ludzie, którzy nie umieją lub nie chcą postępować bezpiecznie.
Powody działań profilaktycznych:
1.Bezpieczeństwo jest obowiązkiem prawnym pracodawców,
2.Troska o bezpieczeństwo wynika z ogólnie przyjętych norm etycznych,
3.Bezpieczeństwo redukuje koszty.
Analizy na temat kosztów wypadków można przeprowadzać na różnych poziomach:
-indywidualnego pracownika,
-przedsiębiorstwa,
-społeczeństwa jako całości.
Wpływ doświadczenia (stażu pracy) na poziom zachowań bezpiecznych
Wzrost poziomu zachowań bezpiecznych
wysoka
Początek pracy kultura bezpieczeństwa w miejscu pracy staż pracy


(…)

… analizująca wydarzenia
3.Choroby zawodowe
Rys historyczny
-pylica krzemowa - wyrób narzędzi i broni z krzemienia
-chorobotwórcze działanie ołowiu -biel ołowiana i tlenek ołowiu- kolka ołowicza
-rtęcica i ołowica wśród górników wydobywających złoto
-naukowa medycyna pracy powstała w 17 wieku Bernardo Ramazzini - ojciec medycyny pracy, wydał pierwszy podręcznik medycyny pracy
3.1. Definicja Definicja choroby zawodowej: (art. 2351 Kodeksu pracy)
Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.
Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po jego zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. (art. 2352 Kodeksu pracy)
Wykaz chorób zawodowych 2009
Dz.U. z 2009 r. Nr 105 poz. 969, rozporządzenie ministra z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych - 26 pozycji
Najczęstsze choroby zawodowe w Polsce (pozycje):
3.Pylice płuc
5.Przewlekłe choroby narządu głosu…
… drobne urazy, które związane są tylko udzieleniem pierwszej pomocy lub nie wymagają żadnej interwencji.
Za zdarzenia prawie wypadkowe uważa się np.:
-wszystkie zdarzenia, w których doszło do zagrożenia zdrowia lub życia nie powodującego niezdolności do pracy i nie kwalifikującego się do rozpatrywania przez komisje powypadkowe,
-wszystkie zdarzenia, w których doszło do zagrożenia pożarowego…
… - rozpoznawanie stanów mogących doprowadzić do wypadku lub choroby zawodowej, pomiary środowiska pracy, inspekcje warunków pracy,
-reaktywny - badanie wypadków, chorób zawodowych, stanu zdrowia pracowników, rejestracja strat ekonomicznych wskutek wypadków itp.
Przygotowanie ludzi do bezpiecznej pracy
1.dobór do pracy:
-zadania trudne powinni wykonywać ludzie zdolni, sprawni, z niezbędną wiedzą i doświadczeniem…
… innowacji w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy na stanowisku, w oddziale itp.,
8.redukowanie stresu zawodowego:
-identyfikowanie i eliminowanie występujących stresorów zawodowych,
-projektowanie warunków pracy o ograniczonym potencjale wywołania stresu,
-wyposażanie pracowników w wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Wydarzenia wypadkowe bezurazowe WWB (zdarzenia potencjalnie wypadkowe ZPW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz