Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 1 Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 2 Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
Wśród podstawowej terminologii dotyczącej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy można wymienić m.in.:
S bezpieczeństwo - jedna z najważniejszych i powszechnie pożądanych wartości, wyższa
potrzeba człowieka, której niespełnienie wywołuje stres, poczucie lęku i stan zagrożenia;
•/ zdrowie - indywidualny stan dobrego samopoczucia człowieka pod względem fizycznym,
psychicznym i społecznym, a nie tylko formalny brak choroby lub niedomagania;
S prawo pracy - przepisy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, m.in.
Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych, np. rozporządzeń, a także
postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień
zbiorowych oraz regulaminów i statutów;
S prawna ochrona pracy - całokształt norm prawnych mających na celu zabezpieczenie
pracownika przed utratą życia i zdrowia w związku z pracą oraz ochronę przed
niekorzystnym wpływem środowiska pracy na jego zdrowie i życie, np. normy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, ochrony pracy młodocianych,
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nadzoru i kontroli nad warunkami pracy;
S ochrona pracy - całokształt norm prawnych (prawna ochrona pracy) oraz środków
badawczych (badania i rozwój), organizacyjnych (organizacja pracy) i technicznych
(technika i technologia) mających na celu ochronę praw pracownika oraz ochronę jego
życia i zdrowia przed czynnikami środowiska pracy, a także stworzenie mu optymalnych
warunków pracy z punktu widzenia wymagań ergonomii i medycyny pracy;
S warunki pracy - całokształt czynników występujących w przedsiębiorstwie lub zakładzie
pracy, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie
pracujących, komfort pracy oraz wydajność i jakość pracy; warunki pracy są
zdeterminowane głównie przez: czynniki środowiska materialnego, zastosowaną technikę
i technologię, środki pracy i wyposażenie techniczne, organizację pracy i stanowiska
pracy, czynniki przestrzeni pracy, stosunki międzyludzkie, czynniki ekonomiczne;
S bezpieczeństwo i higiena pracy albo skrót bhp lub BHP - stan warunków pracy i
organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony
zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy;
S stan bezpieczeństwa i higieny pracy (stan bhp) - wyniki oceny warunków pracy i
organizacji pracy, określone najczęściej poprzez analizę wypadków przy pracy, chorób
zawodowych i przestrzegania przepisów i zasad bhp, w określonym okresie odniesienia,
najczęściej jednego roku lub w okresie dłuższym (np. trzy do pięciu lat) albo krótszym
(np. miesiąc, kwartał, półrocze), na określonym szczeblu zarządzania, np. kraj, branża,
przedsiębiorstwo, zakład pracy, jednostka organizacyjna lub stanowisko pracy;
S przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (przepisy bhp) - formalnie określone reguły
dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które są ujęte w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz