Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - strona 3

Wykład - Ocena ryzyka zawodowego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1617

Dr inż. Marcin Krause Ocena ryzyka zawodowego Podstawowe wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prz...

Wykład - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Dr inż. Marcin Krause Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe wymagania prawne dotyczące szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Ro...

Wykład - Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono przegląd podstawowej terminolo...

Wykład - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Podstawowe pojęcia dotyczące systemów zarządzania Do podstawowych pojęć z zakresu systemów zarządzania można zaliczyć m.in.: zarządzanie, funkcje zarządzania, system, organizacja, organizacji, zasoby organizacji, inspekcja, monitorowanie, audi...

Wykład - Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Dr inż. Marcin Krause, Politechnika Śląska Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd wymagań prawnych Streszczenie. Opracowanie podejmuje aktualną problematykę dotyczącą zagadnień analizy kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule tym przedstawiono klasyfikację kosztów bezpieczeńs...

Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

Dr inż. Marcin Krause Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie Specyfika analizy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych W żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie nie został określony wprost zakres analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, wytycznymi w t...

Wykład - Ergonomia wyrobów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 2 Ergonomia wyrobów Zadania ergonomii wyrobów: -dostosowywanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka -zapewnienie funkcjonalności obiektu technicznego (np. sprawności, odpowiedniości formy, funkcji, niezawodności, po...

Wykład - Zaburzenia homeostazy wywołane wysiłkiem fizycznym

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 3 Zaburzenia homeostazy wywołane wysiłkiem fizycznym -podwyższenie temperatury wewnętrznej; -wzrost cienienia tętniczego krwi; -kwasica; -upośledzenie zdolności szybkiej likwidacji tych zmian po zakończeniu pracy. Fizjologia wysiłku...

Wykład - Układ oddechowy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 4 Układ oddechowy - pobieranie tlenu przez organizm Dostarczanie tlenu do mięśni uwarunkowane: -ilością tlenu pobranego w czasie oddychania; -wydolnością płuc; -stopniem...

Wykład - Pomiar wentylacji płuc podczas pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 5 Pomiar wentylacji płuc podczas pracy Oznaczanie wentylacji płuc podczas poszczególnych cykli pracy -wydatek energe...