Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - strona 4

Wykład - Desynchronizacja rytmu temperatury ciała

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 7 Desynchronizacja rytmu temperatury ciała -rytmy biologiczne rozbieżne z modelem aktywności danej osoby  desynchronizacja wewnętrznych rytmów biologicznych -temperatura ci...

Wykład - Obciążenie psychiczne pracą

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1477

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 8 Obciążenie psychiczne pracą Fizjologia pracy umysłowej Osłabienie uwagi: -stan napięcia uwagi - warunek konieczny sprawnej pracy umysłowej -brak odpowiednich bodźców, brak możliwości odprężenia przejściowe osłabienie lub trwały za...

Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2793

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 10 1.5 Czynniki zagrożeń w środowisku pracy Powodują: -urazy ciała lub śmierć, -choroby zawodowe, -obniżenie sprawności organizmu człowieka. Decydujący jest: -kontakt pracownika z tymi czynnikami, -przekroczenie dopuszczalnych stę...

Wykład - Wskaźnik częstości wypadków

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2877

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 12 Wskaźnik częstości wypadków - przedstawiony jako liczba osób poszkodowanych w wypadkach lw w odniesieniu do: -wielkości produkcji, -liczby osób zatrudnionych Z (najczęściej na 1000 zatrudnionych) -czasu ekspozycji na zagrożenie (w ...

Wykład - Model wypadku stosowany w analizie odchyleń

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 13 Model wypadku stosowany w analizie odchyleń Zakłada się, że produkcja to planowy proces, którego normalny przebieg można zdefiniować, a odchylenie może spowodować zwiększenie ryzyka i w konsekwencji wypadek. Analizę możliwych odchyle...

Wykład - Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 14 Przyczyny popełniania niebezpiecznych błędów Zawiązane z: -człowiekiem, -charakterem wykonywanej pracy, -środowiskiem pracy. 1.Przyczyny związane z człowiekiem: 1.niesprawność zmysłów (głównie wzorku i słuchu), 2.niedostateczna ...

Wykład - Choroba zawodowa

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 15 Choroba zawodowa gorączka metaliczna - spawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - nauczyciele, śpiewacy, telefo...

Wykład - Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Ewa Medyńska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska Wykład 1 Literatura: 1.Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Danuta Koradecka (Red.) wyd. CIOP (centralny instytut ochrony pracy) 2.Jerzy Olszewski - Podstawy Ergonomii i Fizjologii ...

Detonacja - metody doświadczalne.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wpływ różnych efektów na parametry detonacji , wpływ średnicy ładunku, badania związane z bezpieczeństwem użytkowania materiałów wybuchowych, ekwiwalent TNT,

Fala uderzeniowa-detonacyjna - prezentacja.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: fala uderzeniowa, fala detonacyjna, definicje, obrazy, rodzaje fal, charakterystyka. ...