Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy - strona 1 Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy - strona 2 Wykład - Czynniki zagrożeń w środowisku pracy - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 10
1.5 Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
Powodują:
-urazy ciała lub śmierć,
-choroby zawodowe,
-obniżenie sprawności organizmu człowieka.
Decydujący jest:
-kontakt pracownika z tymi czynnikami,
-przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń,
-czas narażenia.
Wypadki przy pracy (skutki natychmiastowe) a choroby zawodowe (skutki odroczone)
Podział ogólny czynników zagrożeń
Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do zejścia śmiertelnego.
Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka
Czynnik uciążliwy nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lub przyczynia się w inny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.
W zależności od poziomu oddziaływań lub innych warunków czynnik uciążliwy może stać się szkodliwy, a szkodliwy - niebezpiecznym.
Podział szczegółowy czynników zagrożeń
A.)Czynniki niebezpieczne, mogące spowodować uraz (wypadek przy pracy)
(zwykle czynniki fizyczne działające w sposób nagły)
-elementy ruchome i luźne,
-elementy ostre i wystające,
-przemieszczanie się ludzi,
-porażenie prądem elektrycznym,
-poparzenie,
-pożar lub/i wybuch.
B.)Czynniki szkodliwe i uciążliwe, powodujące zmiany w stanie zdrowia (choroby zawodowe) lub obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika (wydajności pracy):
1.Czynniki fizyczne: hałas, wibracje, mikroklimat, promieniowanie optyczne, jonizujące i laserowe, pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne, pyły przemysłowe.
2.Czynniki chemiczne: toksyczne, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne.
3.Czynniki biologiczne: mikroorganizmy roślinne i zwierzęce - bakterie, wirusy, grzyby oraz wytwarzane przez nie toksyny i alergeny.
4.Czynniki psychofizyczne: obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne), obciążenie psychonerwowe.
Zagrożenia w pracy zawodowej przykład - stanowisko biurowe z komputerem
Czynniki niebezpieczne: zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi, wystającymi, związane z przemieszczaniem się ludzi, porażeniem prądem elektrycznym, poparzeniem, pożarem wybuchem.

(…)

…, promieniowanie jonizujące, elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne.
-czynniki psychofizyczne: migotanie obrazu na ekranie, brak ostrości obrazu, wymuszona pozycja przy pracy, nieergonomiczne stanowisko pracy, stres.
Podział według źródeł zagrożenia:
-instalacja elektryczna - porażenie prądem elektrycznym;
-drogi komunikacyjne i ewakuacyjne - upadek, uderzenie powód: uszkodzona wykładzina, progi pomiędzy…
…, jeżeli pozwalało ono na wykonywanie pracy, zawał serca, jeżeli nastąpił na skutek nieprawidłowości w sposobie lub warunkach pracy, poronienie jako następstwo wysiłku fizycznego.
Nie może być nią np. zawał serca, jeżeli jest nienormalną reakcją organizmu w normalnych warunkach pracy.
Strona 5 z 5
Ofiara wypadek
Zagrożenie urazowe
Potencjalna ofiara

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz