Bezpieczeństwo Pracy - wiadomości ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo Pracy - wiadomości ogólne - strona 1

Fragment notatki:

Jest to pierwsza spośród dwunastu części wiedzy na temat BHP wykładanej potencjalnym inżynierom. Przedmiot ten był prowadzony na Akademii Górniczo-Hutniczej przez dr inż. Wacława Andrusikiewicza. Obejmuje on następujące zagadnienia: ergonomia, zagrożenie, podział zagrożeń, wypadek, wykonywanie czynności oraz wypadki na równi z wypadkami przy pracy.


(…)


Wykład 1: bezpieczeństwo i higiena pracy.
BHP - ogół działań podejmowanych w zakresie problemów związanych z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Pojęcie składa się z bezpieczeństwa pracy i higieny pracy.
bezpieczeństwo pracy:
- zespół warunków jakie powinny być zachowane na stanowisku pracy i w jego otoczeniu, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę bezpiecznie i bez szkody…
… mu optymalnych warunków wykonywania pracy.
Ochrona pracy - zajmuje się zapobieganiem negatywnym następstwom pracy i produkcji w oparciu o gwarancje prawne. Cele ochrony pracy: - ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy; - ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi; - ograniczenie zatrudnienia pracowników przy pracach szczególnie ciężkich czy uciążliwych; - ochrona dóbr materialnych sfery pracy…
… lub emitowana w procesach technicznych); - niekontrolowane skutki siły mięśni i ciążenia. ze względu na rodzaj energii: - kinetyczne (wszystko co w ruchu); - elektryczne; - chemiczne; - promieniowe; - termiczne. ze względu na skutki: - powodujące wypadki przy pracy (czynniki zagrożenia powodujące wypadki, fizyczne obrażenia ciała, uszkodzenia mechaniczne jak upadki czy uderzenia); - choroby zawodowe
podróży służbowej; - podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; - przy wykonywaniu zadań zleconych przez (…) organizacji związkowych; Wypadki w drodze do i z pracy: - to zdarzenie wynikające z przyczyn zewnętrznych, w drodze z lub do miejsca wykonywania pracy o ile była ona najkrótsza i nie została przerwana; - za drogę do i z pracy uznaje się również: # drogę do innego miejsca zatrudnienia…
… (powodujące choroby, wywołujące oddziaływanie na człowieka jak hałas, wibracja, pył). Wypadek - nagłe zdarzenie (1) wywołane przyczyną zewnętrzną (2) powodujące uraz lub zgon (3). wypadek przy pracy = wypadek + związek z pracą (wszystkie powyższe [1,2,3] muszą wystąpić jednocześnie by zakwalifikować jako wypadek przy pracy, brak choćby jednego elementu uniemożliwia to) Zdarzenie nagłe - zachodzi, gdy trwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz