Wykład - Choroba zawodowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Choroba zawodowa - strona 1 Wykład - Choroba zawodowa - strona 2 Wykład - Choroba zawodowa - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 15
Choroba zawodowa
gorączka metaliczna - spawacze, odlewnicy, osoby zatrudnione przy cięciu metalu
przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - nauczyciele, śpiewacy, telefonistki
pylice płuc pylica krzemowa, pylica górników kopalń węgla, pylico-gruźlica, pylica spawaczy, pylica azbestowa - górnicy, spawacze, osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa azbestu.
astma oskrzelowa - laboranci, rzeźnicy, hodowcy drobiu, piekarze, młynarze
byssinoza - pracownicy przemysłu włókienniczego narażeni na były bawełny, lnu konopi
beryloza - osoby zatrudnione w przemyśle lotniczym, samochodowym, nuklearnym, mające kontakt z berylem
choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego - lekarze radiolodzy, pracownicy ośrodków nuklearnych i zakładów medycyny nuklearnej.
choroby zakaźne pasożytnicze albo ich następstwa: wirusowe zapalenie wątroby, borelioza, gruźlica, bruceloza - leśnicy, personel medyczny
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, nie później jednak niż w okresie który został określony w wykazie chorób zawodowych.
Zgłoszenia dokonuje:
-pracodawca zatrudniający tego pracownika
-lekarz
-pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną
-lekarz-dentysta który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej.
Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu inspektorowi pracy na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych lub telefonicznie.
Proces orzekania o chorobie zawodowej
Jednostki orzecznicze I stopnia
-podejrzenie/zgłoszenie - lekarz, lekarz dentysta, pracownik były pracownik pracodawca
-rozpoznanie/orzeczenie -lekarz o określonych przepisami kwalifikacjami medycyny pracy zatrudniony w następujących jednostkach:
-poradnia chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, -kliniki i poradnie i chorób zawodowych uniwersytetów medycznych akademii medycznych,
-poradnie chorób zakaźnych,

(…)

…. hałas ultradźwięki promieniowanie jonizujące).
-czynniki biologiczne (np. bakterie, wirusy, grzyby, drożdże).
-czynniki związane ze sposobem wykonywania pracy (np. ruchy monotypowe, nadmierne napięcie statyczne i dynamiczne mięśni, nadmierne obciążenie narządu głosu).
Trudności w diagnostyce chorób zawodowych:
-brak swoistości wielu objawów klinicznych chorób zawodowych,
-brak udokumentowania przebiegu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz