Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie - strona 1 Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie - strona 2 Wykład - Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie
Specyfika analizy stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych
W żadnym akcie prawnym w polskim ustawodawstwie nie został określony wprost
zakres analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, wytycznymi w
tym zakresie powinny być w pierwszej kolejności następujące wymagania prawne:
 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U.05.228.1947; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w
sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Dz.U.02.94.840; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12.06.2002 r. w sprawie ratownictwa
górniczego. Dz.U.02.94.838; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.06.2002 r. w
sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz.U.02.94.841; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U.02.139.1169;
Dz.U.06.124.863.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny
podstawowe. Dz.U.02.96.858; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny
pospolite. Dz.U.02.109.962; Dz.U.04.24.212.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami
wiertniczymi. Dz.U.02.109.961; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego
górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego,
które wymagają szczególnych kwalifikacji. Dz.U.02.84.755; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych
składowisk odpadów. Dz.U.05.110.935.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych. Dz.U.04.99.1003; z późn. zm.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.06.2002 r. w sprawie nabywania,
przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U.02.92.818.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.04.2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa
geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z
zastosowaniem techniki górniczej. Dz.U.02.62.561; z późn. zm.
Ustawa zasadnicza Prawo geologiczne i górnicze obejmuje m.in.

(…)

…, Gliwice 1999.
Konopko W. (red.): Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2001.
Krasucki F.: Zagrożenia elektryczne w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1984.
Krzemień S.: Teoretyczne podstawy określania miar stanu zagrożenia bezpieczeństwa w
wyrobiskach górniczych. Monografia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo…
… bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych.
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1997.
Szczurowski A. (red.): Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Skrypty
Uczelniane Politechniki Śląskiej, Nr 1317, Gliwice 1987.
Ślązak J., Ślązak N.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.
Zacharzewski J., Rydlewski J.: Wypadki przy pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego w
latach…
… z użytkowaniem sieci trakcji elektrycznej
przewodowej w zakładach górniczych. Praca habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej, Zeszyt 1671, Gliwice 2005.
Hebda A.: Metoda techniczno-ekonomicznej oceny składników oraz uciążliwości ryzyka
występowania wypadów przy pracy w kopalniach węgla kamiennego. Praca habilitacyjna.
Rozprawy Monografie, Nr 145. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005.
Kabiesz J…
…, zagrożenie wybuchem
pyłu węglowego, zagrożenie tąpaniami, zagrożenie pożarowe, zagrożenie wodne,
zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, zagrożenie
wyrzutami gazów i skał);
maszyny, urządzenia i instalacje (postanowienia ogólne, obudowy zmechanizowane i
maszyny urabiające, urządzenia głównego odwadniania, transport pionowy i w
wyrobiskach o nachyleniu powyżej 450, transport…
… zmniejszające to ryzyko;
posiadać odpowiednie środki materialne i techniczne oraz właściwie zorganizowane
służby ruchu do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego;
prowadzić ewidencję osób przebywających w zakładzie górniczym.
 Art. 73a. 1. Występujące w zakładach górniczych zagrożenia naturalne: tąpaniami,
metanowe, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego…
… w kopalniach amerykańskich:
przykładowe źródła energii to:
elektryczność,
wybuch gazu lub pyłu,
urządzenia mechaniczne,
transport,
eksplozje,
zawał stropu, calizny, ociosu,
pożar,
tąpnięcie,
przykładowe niebezpieczne materiały to:
tlenek węgla,
metan,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
7
siarkowodór,
dwutlenek węgla,
materiał łatwopalny,
materiał tlenotwórczy,
materiał korozyjny,
sprężone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz